Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.

Head of Centre of Project Activities
Lecturer of Department of Business Administration and Management

e-mail mjanuska@kpm.zcu.cz
room  UK 418

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2018-2020] SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii (co-solver)
  • [2018-2018] SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
  • [2016-2017] SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání (co-solver)
  • [2014-2015] SGS-2014-040 - Moderní přístupy v inovacích, podnikání a řízení podniku (co-solver)
  • [2012-2013] TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství (co-solver)
  • [2012-2013] SGS-2012-028 - Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost
  • [2010-2011] SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti (co-solver)

Development projects

  • [2019-2019] VS-19-018 - Inovace výuky pomocí zapojení her
  • [2017-2017] VS-17-020 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
  • [2015] VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické (co-solver)