EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2005-2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Management projektu za ZČU v Plzni: doc. PaedDr.L. Eger, CSc., Ing.L. Javorska, Ing. J. Tlučhoř, Ing. R. Mrkvan, odborní lektoři: PaedDr. D. Egerová, Ing. J. Singerová, Ing. Mgr. P. Skálová, Ph.D., Ing. M. Pavlák, Ph.D., Ing. et Ing. M. Nový, RNDr. M. Gangur, Ph.D., RNDr. P. Dolanský, PhDr. Č. Jarý, Mgr. P. Ptáček, IT Ing. S. Pimek. Informační stránky k projektu za ZČU v Plzni