Fénix 2.0 - Kvantitativní a ekonomickjá gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0111
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2010-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je realizován ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Cílem je zpracování studijních opor, které mají zvýšit odborné kompetence studentů VŠB-TU a ZČU v různých oblastech (např. čínské reálie, japonský management, regionální rozvoj a politika, operační výzkum, marketing vysokých škol apod.)