Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:62
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2009-2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedná se o projekt v rámci programu Evropská územní spolupráce, Cíl 3 Česká republika-Sbobodný stát Bavorsko 2007-2013. Cílem projektu je ukázat na důsledky "uzavřené hranice" z hlediska politického, kulturního, duchovního, právního, ekonomického a přírodního. Srovnání dopadů uzavřené a otevřené hranice na konkrétním materiálu přispěje ke sblížení lidí v česko-bavorském pohraničí. Cílem projektu je i prohloubení konkrétní spolupráce zúčastněných univerzit.