Euroregion Šumava - historie a současnost


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:Cíl3/DF/SU/12/18
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2013-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Předmětem projektu "Euroregion Šumava - historie a současnost" je knižní vydání německé verze publikace „Euroregion Šumava – historie a současnost“, zpracované na základě výzkumu Katedry geografie FEK ZČU v Plzni. Publikace bude sloužit jako prezentační materiál Euroregionu Šumava/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel i KÚ Plzeňského kraje. Obsahem této publikace je geografická analýza celého území Euroregionu Šumava, která hodnotí přírodní sféru regionu, jeho demografický potenciál, ekonomickou základnu i infrastrukturu. Geografická analýza je doplněna o subjektivní pohled obyvatel české, bavorské i rakouské části zkoumaného euroregionu na život v pohraničí i na přeshraniční spolupráci. Publikace je zakončena prostorovou analýzou přeshraničních projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.