Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-004
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zabývá výzkumem dopadů/ přínosů vlajkových (velkých) projektů na městský a regionální
rozvoj. Zvláštní pozornost věnuje projektům Evropských hlavních měst kultury. Zkoumá jejich dopady na
cestovní ruch a maloobchod, zaměstnanost, veřejné a soukromé investice, veřejné výdaje apod. Přináší
srovnání Plzně (Evropské hlavní město kultury 2015) s dalšími středoevropskými městy jako Graz (2003),
Pécs (2009), Linz (2010) anebo Košice (2013). Identifikuje také problémy spojené s plánováním, realizací a evaluací těchto projektů.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Ježek, J.; Janeček, P.; Ircingová, J.; Nosková, M. Ekonomické efekty projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč.Neuveden. č.4/2016, s.4-22, ISSN 1805-3246.
  • Ježek, J. Evaluation of the Project Pilsen – European Capital of Culture 2015. Revija za geografijo, 2016, roč.22. č.11-2, s.81-94, ISSN 1854-665X.
  • Nosková, M. Regional Economic Effects of the European Capital of Culture Project: the Use of Input-Output Analysis. E + M. Ekonomie a Management, 2016, roč.19. č.3, s.57-74, ISSN 1212-3609.
  • Matušková, A.; Nosková, M. Názory obyvatel Plzně na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 rok poté. Trendy v podnikání, 2016, roč.2016. č.4, s.70-79, ISSN 1805-0603.
  • Matušková, A.; Nosková, M. Názory obyvatel Plzně na projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 rok poté. Trendy v podnikání, 2016, roč.2016. č.4, s.70-79, ISSN 1805-0603.