Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Číslo projektu:VS-15-027
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2015-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci studijních předmětů Fakulty ekonomické ZČU. Inovace budou provedeny v souladu se současnými požadavky na internacionalizaci výuky a propojení teorie s praxí.

    PUBLIKACE:

    Monografické publikace
    • Hinke, J.; Šimonová, L. Selected Aspects of Financial Planning. Plzeň : NAVA Plzeň, 2015. 91s. ISBN 978-80-7211-484-9.