Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-019
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Navrhovaný projekt je zaměřen na zkoumání dopadů aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva v ČR. Hlavním cílem projektu je zhodnotit dopady změn ve výše uvedených oblastech na soukromé podniky i veřejný sektor s ohledem na stávající a plánované procesy v soukromém i veřejném sektoru. Definovaná problematika je prioritní otázkou nejen na úrovni České republiky, ale také v zahraničí, zejména EU, a to vzhledem k neustále diskutovaným otázkám harmonizací a reforem v oblasti daňové, účetní a další legislativy a také vzhledem ke společenským trendům ve stávající moderní společnosti.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Healthcare Systems and Performance Evaluation: Comparison of Performance Indicators in V4 countries Using Models of Composite Indicators. E + M. Ekonomie a Management, 2017, roč.20. č.3, s.133-146, ISSN 1212-3609.
  • Hruška, Z.; Hinke, J. Komparace výuky finančního účetnictví v sekundárním a terciálním sektoru vzdělávání. Media4u Magazine, 2016, roč.13. č.3, s.24-30, ISSN 1214-9187.
  • Hinke, J.; Dvořáková, L.; Zborková, J.; Potměšil, J. A model for assessing the creditworthiness of SMEs on the basis of qualitative indicators. 2016.
  • Hejduková, P. HEALTHCARE SYSTEMS IN AUSTRIA AND THE CZECH REPUBLIC – THE SAME HISTORY, BUT WITH SOME DIFFERENCES. International Journal of Business & Management, 2016, roč.4. č.4, s.1-13, ISSN 2336-2197.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L.; Říhová, P. Financial literacy of students in the Czech Republic in context with student accounts. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč.13. č.1, s.138-143, ISSN 1109-9526.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. Construction Industry and Payment Discipline in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal, 2016, roč.11. č.3, s.53-68, ISSN 1802-2197.
  • Hruška, Z.; Hinke, J.; Ježková, M. Role kvality v podnikovém řízení. Acta academica karviniensia, 2016, roč.16. č.1, s.44-56, ISSN 1212-415X.
  • Dvořáková, L.; Vallišová, L. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT – LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, roč.18. č.No 6 (150) 2015, s.143-149, ISSN 2071-2227.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. The research results in the area of environmental taxation of manufacturing business entities in the Czech Republic. MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2015, roč.15. č.3, s.339-344, ISSN 1213-2489.
  • Hejduková, P.; Jarý, Č. Ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu první republiky.. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.2, s.32-39, ISSN 1336-9105.
  • Dvořáková, L.; Vallišová, L. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT - LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, roč.18. č.No 6 (150) 2015, s.143-149, ISSN 2071-2227.
  • Hejduková, P. MIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS IN OECD COUNTRIES. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.3, s.26-34, ISSN 1336-9105.
  • Hinke, J.; Hruška, Z. NOVÉ TRENDY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V KONTEXTU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Trendy v podnikání, 2015, roč.2015. č.4/2015, s.40-48, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Krechovská, M.; Zborková, J. Aplikace zásady opatrnosti v účetním výkaznictví z pohledu národních i světových účetních systémů. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.548-558. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. CONSTRUCTION INDUSTRY AND PAYMENT DISCIPLINE: THE COMPARISON OF THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.316-324. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. National health systems’ performance: evaluation WHO indicators. In Proceedia - Social and Behavioral Sciences 230 (2016). Amsterdam : Elsevier, 2016, s.240-248. ISBN 1877-0428neuvedeno.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. THE GLOBALIZED WORLD AND MIGRANTS: IMPACTS ON HEALTHCARE MARKETS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.628-635. ISBN 978-80-8154-191-9.
  • Hinke, J.; Filla, M. Finanční audit - přínosy a újmy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2016, s.325-334. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Performance of health systems – the evaluation of selected indicators at the level states of the Visegrad Group. In Proceeding of 21th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, s.212-218. ISBN 978-80-245-2155-8.
  • Hruška, Z.; Dvořák, T. Analýza spotřební daně vybrané komodity. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava : Ekonóm, 2016, s.339-346. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Causality as a Tool for Empirical Analysis in Economics. In Proceedings of 4th Business & Management Conference. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2016, s.73-82. ISBN 978-80-87927-30-4.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. GLOBALIZATION AND MIGRATION: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA OF THE MIGRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.1136-1144. ISBN 978-80-8154-191-9.
  • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1490-1503. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  • Černá, M.; Zborková, J. Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer´s Sales Department Processes. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1662-1670. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Corporate Performance Measures of Intellectual Property and Innovations. In Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, United Kingdom : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s.36-44. ISBN 2048-903X978-1-910810-77-4.
  • Hejduková, P. Globalizace a zdravotnické trhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky (Globalization and its socio-economic consequences). ZILINA : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2015, s.199-206. ISBN 978-80-8154-145-2.
  • Hejduková, P. The Trends of Globalization in the Health Care Markets. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, VOLS I - VI, 2015. Norristown : Int Business Information Management Assoc-IBIMA, 2015, s.3197-3208. ISBN 978-0-9860419-5-2.