Letní škola HOMO ECONOMICUS


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Číslo projektu:20PUM2014
Období řešení:2014-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad studentů SŠ a ZŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách