Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Číslo projektu:GA16-02760S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2016-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se bude zabývat třemi vzájemně propojenými oblastmi: 1. Jak změny světových cen komodit a změny příjmů ovlivňují poptávku po potravinách a kvalitu stravy v zemích střední a východní Evropy, zejména v České republice. 2. Jak jsou světové ceny komodit přenášeny do národních cen. 3. Jaký je dopad zemědělské politiky a zvláště dotací v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie na produktivitu zemědělských podniků ve střední a východní Evropě. Dále bude projekt zkoumat, jak mohou být sociální, ekonomická a zemědělská politika využity k řešení problému nedostatečné potravinové a výživové bezpečnosti ve střední a východní Evropě, zejména u některých ohrožených skupin obyvatel – nízkopříjmové skupiny, minority.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Pokrivčák, J.; Martinčík, D.; Rajčániová, M.; Vargová, L.; Bušík, M.; Bobokhonov, A. FOOD PRICE TRANSMISSION ESTIMATION TECHNIQUES AND EMPIRICAL EVIDENCE. Plzeň : University of West Bohemia in Pilsen, 2018. 110s. ISBN 978-80-261-0841-2.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Pokrivčák, J.; Chovancová Supeková, S.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Vašina, R. Development of beer industry and craft beer expansion. Journal of Food and Nutrition Research, 2019, roč.58. č.1, s.63-74, ISSN 1336-8672.
  • Ciaian, P.; Cupák, A.; Pokrivčák, J.; Rizov, M. Food consumption and diet quality choices of Roma in Romania: a counterfactual analysis. Food Security, 2018, roč.10. č.2, s.437-456, ISSN 1876-4517.
  • Michalek, J.; Ciaian, P.; Pokrivčák, J. The impact of producer organizations on farm performance: The case study of large farms from Slovakia. Food Policy, 2018, roč.75. č.FEB 2018, s.80-92, ISSN 0306-9192.
  • Bobokhonov, A.; Pokrivčák, J.; Rajčániová, M. The impact of agricultural and trade policies on price transmission: The case of Tajikistan and Uzbekistan. Journal of International Trade & Economic Development, 2017, roč.26. č.6, s.677-692, ISSN 0963-8199.
  • Seitz, C.; Pokrivčák, J.; Tóth, M.; Plevný, M. Online grocery retailing in Germany: an explorative analysis. Journal of Business Economics and Management, 2017, roč.18. č.6, s.1243-1263, ISSN 1611-1699.
  • Drabik, D.; Ciaian, P.; Pokrivčák, J. The effect of ethanol policies on the vertical price transmission in corn and food markets. ENERGY ECONOMICS, 2016, roč.55. č.March 2016, s.189-199, ISSN 0140-9883.
  Statě ve sborníku
  • Bobokhonov, A.; Pokrivčák, J.; Rajčániová, M. Globalization and Price Transmission in Tajikistan and Uzbekistan. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 16th International Scientific Conference Proceedings. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.223-229. ISBN 978-80-8154-191-9.
  Postery, přednášky
  • Bobokhonov, A.; Pokrivčák, J.; Rajčániová, M. The Impact of Agricultural and Trade Policies on Price Transmission in Central Asia. 2016.