Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2016-034
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkoumání aktuálních trendů v managementu organizací a v podnikání. Je evidentní,
že se jedná o oblasti, které se neustále vyvíjí. Sledování nových trendů se jeví jako naprostá nutnost pro
udržení základních informací o životě organizací, jejich aktivitách, stejně tak jako aktivitách v oblasti
podnikání. Navrhovaný výzkum se tedy bude zaměřovat na dvě základní oblasti, které spolu tematicky
souvisejí. Jde o oblast managementu organizací a oblast podnikání.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Januška, M. Public Private Partnership - možnosti využití konceptu PPP v praxi. Plzeň : NAVA, 2016. 208s. ISBN 978-80-7211-496-2.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Jermář, M. Personální management ve znalostně zaměřených firmách. Ekonomika Management Inovace, 2017, roč.9. č.2, s.49-58, ISSN 1804-1299.
  • Vacek, J. On the Road: From Industry 4.0 to Society 4.0. Trendy v podnikání, 2017, roč.7. č.4, s.43-49, ISSN 1805-0603.
  • Skalický, J.; Vacek, J.; Čech, M.; Januška, M. Projekt jako systém a jeho řízení. Acta Informatica Pragensia, 2017, roč.6. č.1, s.4-19, ISSN 1805-4951.
  • Taušl Procházková, P.; Musil, D. Comparative analysis study of selected alternative finance. ACC Journal, 2017, roč.23. č.2, s.120-133, ISSN 1803-9782.
  • Kutlák, J.; Taušl Procházková, P. Komunikace CSR aktivit: CSR reporting. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.2, s.63-74, ISSN 1805-0603.
  • Januška, M. Arising need of teachers to actively use project management knowledge in practice: The case of the Czech Republic. Economics and Sociology, 2017, roč.10. č.2, s.153-164, ISSN 2071-789X.
  • Taušl Procházková, P. Social enterprises practices: Czech Republic case study. Actual Problems of Economics, 2016, roč.185. č.11, s.150-159, ISSN 1993-6788.
  • Vacek, J. PRŮMYSL 4.0 A SPOLEČENSKOVĚDNÍ VÝZKUM. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.29-38, ISSN 1805-0603.
  • Taušl Procházková, P. Entrepreneurial ecosystem insights: case study. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.1, s.23-32, ISSN 1805-0603.
  • Egerová, D. Corporate website as a tool for attracting and recruiting Millennial talent. Economics Management Innovation, 2016, roč.8. č.1, s.17-25, ISSN 1804-1299.
  • Januška, M.; Špicar, R. LEAD USER INNOVATION AND PAID INNOVATION: THE CASE OF GRINDING GEAR GAMES. Actual Problems of Economics, 2016, roč.185. č.10, s.476-485, ISSN 1993-6788.
  Statě ve sborníku
  • Ircingová, J.; Martinčík, D.; Vacek, J. Evaluation of Students’ Entrepreneurial Spirit Survey through a Structural Equation Model. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.205-212. ISBN 978-80-7494-349-2.
  • Taušl Procházková, P. Alternative ways of financing new ventures. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.901-909. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  • Sova Martinovský, V. Benefits of using the cloud EDI in the automotive industry: case study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1560-1568. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  • Januška, M.; Faifr, A. Optimization of the in-process control process using Six sigma methods and tools. In Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium. Vienna : DAAAM International, 2017, s.280-288. ISBN 1726-9679978-3-902734-11-2.
  • Januška, M.; Janeček, P. EVALUATION OF ICT USER SATISFACTION IN PUBLIC ADMINISTRATION: CASE OF USE LIKERT SCALE AND NET PROMOTER SCORE IN LIBEREC CITY HALL. In Hradec Economic Days. Hradek Králové : University of Hradec Králové, 2017, s.348-355. ISBN 2464-6067978-80-7435-664-3.
  • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship: Insight into Content. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technická univerzita, 2017, s.285-293. ISBN 978-80-7494-349-2.
  • Sova Martinovský, V. Economic Aspects of the Use of Cloud Computing. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.2390-2398. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship: Definition and Specifics. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.164-172. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  • Januška, M.; Kubalík, J.; Sova Martinovský, V.; Štefan, M. Představení projektu NoNEETs a možnosti využití e-learningu pro cílovou skupinu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové : Gaudeamus UHK, 2016, s.62-72. ISBN 978-80-7435-657-5.
  • Januška, M.; Čech, M. @Risk Software as a Decision Support Tool. In 28th IBIMA Conference Proceedings. Sevilla : International Business Information Management Association, 2016, s.963-978. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  • Vacek, J. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRY 4.0. In Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability. Praha : Oeconomica, 2016, s.731-741. ISBN 978-80-245-2153-4.