Inovace a profilace vybraných předmětů FEK


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Číslo projektu:VS-16-020
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2016-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt byl zaměřen na inovaci a profilaci studijních předmětů Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Byly inovovány tyto předměty: KFU/MUS, KEM/STA, KMO/MMO, KPM/ZAP. Inovace a profilace byly provedeny v souladu se současnými požadavky na praktickou aplikaci teoretických znalostí, tzn. implementaci praktických reálných ekonomických problémů do studijních opor.