Inovace přístrojového vybavení pro terénní práci studentů geografie


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Číslo projektu:VS-16-031
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2016-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt inovuje a rozšiřuje stávající vybavení katedry geografie pro práci v terénu ve vybraných předmětech. V rámci projektu bude realizován nákup vybraných přístrojů, vytvořeny pracovní listy pro
práci studentů a použití přístrojů testováno ve výuce. Projekt podpoří přípravu studentů geografie na získávání geodat v terénu, s návazností na jejich zpracování v geografických informačních systémech a využití v bakalářských pracích.