Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alena PALACKÁ
Číslo projektu:SGS-2017-004
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt „Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe“ je zaměřen primárně na rozvoj financí a finančního řízení podniku, jakožto základního ekonomického pilíře podnikání, avšak odráží také nutnost v rámci podnikového řízení zohlednit nové atributy vnímání podnikového úspěchu, jako jsou například faktory sociální a environmentální. Hlavním cílem projektu je postihnout nové vývojové trendy v oblasti financí, finančního řízení a udržitelného rozvoje. Daná problematika je v současné době velmi aktuální a často diskutované téma. Vedle ekonomických aspektů vyvstává potřeba zohlednění vlivu podniku na životní prostředí a společnost, tzn. řízení podnikového úspěchu a výkonnosti v holistickém kontextu.
Klíčová slova:
Finance, finanční řízení podniku, udržitelný rozvoj, sociální dimenze, environmentální dimenze, výkonnost, holistický přístup.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Dvořáková, L.; Červený, J.; Malá, A.; Kronych, J. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH. Plzeň : NAVA, Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2017. 105s. ISBN 978-80-7211-517-4.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hejduková, P.; Kureková, L. A Model of Internal Migration: An Extended Neo-classical Migration Model and Evaluation of Regional Migration Determinants in Poland.. E + M. Ekonomie a Management, 2020, roč.23. č.2, s.48-65, ISSN 1212-3609.
  • Dvořáková, L. Umělá inteligence ve Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč.Neuveden. č.3, s.26-28, ISSN 0139-5661.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Selective migration analysis: a case study of the migration of Polish healthcare staff. Modern management review, 2019, roč.26. č.4/2019, s.25-35, ISSN 2300-6366.
  • Hruška, Z.; Hinke, J.; Mičudová, K. Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University - A Teaching Innovation Evaluation. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, roč.17. č.1, s.113-124, ISSN 2146-7242.
  • Bíba, O.; Dvořáková, L. Zamyšlení nad čtvrtou průmyslovou revolucí. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.2018. č.4, s.30, ISSN 0139-5661.
  • Černá, M.; Hejduková, P.; Krešová, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.82-90, ISSN 1805-0603.
  • Beyer, D.; Hinke, J. SECTORAL ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN PROFITABILITY OF CZECH AND GERMAN BUSINESS VENTURES - AN EMPIRICAL BENCHMARK STUDY. E+M Ekonomie a management, 2018, roč.21. č.1, s.127-143, ISSN 1212-3609.
  • Hruška, Z.; Hinke, J.; Mičudová, K. Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University – A Teaching Innovation Evaluation. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, roč.17. č.1, s.113-124, ISSN 2146-7242.
  • Macková, M.; Dvořáková, L. The Specifics of Communication, Organization and Management Processes and their Role in Fulfilling the Mission of a Non-Governmental Non-Profit Organization. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 2018, roč.7. č.1, s.2382-2399, ISSN 2306-367X.
  • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.167. č.9-10, s.70-74, ISSN 1728-6220.
  • Černá, M.; Sieber, R. Approach of Selected Business Entities to GDPR Implementation. ACC JOURNAL, 2018, roč.24. č.2, s.20-31, ISSN 1803-9782.
  • Lukáš, L. Proposals of probability measures suitable for accounting data based bankruptcy models. Trendy v podnikání - Business Trends, 2018, roč.8. č.3, s.4-13, ISSN 1805-0603.
  • Dvořáková, L.; Bíba, O. Benefity Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.2018. č.9, s.17-18, ISSN 0139-5661.
  • Dvořáková, L.; Bíba, O. Dopady Průmyslu 4.0 na společnost. Účetnictví, 2018, roč.2018. č.5, s.45, ISSN 0139-5661.
  • Dvořáková, L. Dopady Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0 na trh práce. Účetnictví, 2018, roč.Neuveden. č.10, s.17-20, ISSN 0139-5661.
  • Bíba, O.; Dvořáková, L. Klíčové komponenty Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0 a jejich charakteristika. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.2018. č.7, s.13-14, ISSN 0139-5661.
  • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.173. č. 9-10, s.55-59, ISSN 1728-6220.
  • Dvořáková, L. Významné dokumenty v oblasti Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.Neuveden. č.10, s.5-7, ISSN 0139-5661.
  • Dvořáková, L.; Kronych, J.; Malá, A. Cash Flow Management as a Tool for Corporate Processes Optimalization. Smart Science, 2018, roč.6. č.4, s.330-336, ISSN 2308-0477.
  • Hruška, Z.; Hinke, J. Price policy of accommodation services as an important part of revenue management in the central Šumava mountains. Geografický časopis, 2018, roč.70. č.4, s.335-349, ISSN 0016-7193.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Income inequality and selected methods of its measurement with the use of practical data for international comparison. International Journal of Economic Sciences, 2017, roč.6. č.2, s.68-81, ISSN 1804-9796.
  • Macková, M.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč.6. č.2, s.61-70, ISSN 1929-7106.
  • Lukáš, L. Numerical solution of integral equation for early exercise boundary of American put option. WSEAS Transaction on Business and Economics, 2017, roč.14. č.26, s.235-243, ISSN 1109-9526.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. PERFORMANCE AND SUSTAINABLE OF HEALTHCARE SYSTEMS AND APPROACHES TO ITS MEASURING AND EVALUATING. International Journal of Social Sciences, 2017, roč.6. č.2, s.32-43, ISSN 1804-980X.
  Kapitoly v knize
  • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. Strategic Corporate Performance Management: A Customer-Oriented Approach. Corporate Governance and Strategic Decision Making, Rijeka, Croatia : InTech, 2017, s.137-155. ISBN 978-953-51-3554-8.
  Statě ve sborníku
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. Pension Debt of the Future and Its Depends on Retirement Age: Comparison Between Czechia and Denmark. In 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Tomas Bata University in Zlín ,Faculty of Management and Economics, 2019, s.891-901. ISBN 978-80-7454-893-2.
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. Sharing cities: influence of time banks on urban development. In 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics Mostní, 2019, s.994-1003. ISBN 978-80-7454-893-2.
  • Hruška, Z.; Hinke, J.; Černá, M.; Vallišová, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. 2019.
  • Černá, M.; Velíšková, V. Use of controlling tools for business processes optimization. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Dresden : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H. Chemnitz 2019, 2019, s.57-65. ISBN 978-3-86367-062-7.
  • Vallišová, L.; Černá, M.; Hruška, Z.; Hinke, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. Granada, Spain : INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2019.
  • Lukáš, L. Dynamic AD-AS macroeconomic model of Mankiw type with generalized expectations. In Conference Proceedings, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019, s.197-202. ISBN 978-80-7394-760-6.
  • Vallišová, L.; Černá, M.; Hruška, Z.; Hinke, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. Norristown, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.3214-3225. ISBN 978-0-9998551-2-6.
  • Hruška, Z.; Hinke, J.; Černá, M.; Vallišová, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.2593-2602. ISBN 978-0-9998551-2-6.
  • Krechovská, M.; Mičudová, K.; Staňková, A. Challenge of Sustainable Reporting: Case Study of Major Companies in the Czech Republic. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technical University of Liberec, 2019, s.45-52. ISBN 978-80-7494-482-6.
  • Černá, M.; Hinke, J.; Zborková, J. Research of Non-financial Reporting Importance And It’s Meaning for Business Management. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Italy : International Business Information Management Association, 2018, s.3058-3069. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  • Macková, M.; Dvořáková, L. PROPOSAL OF ECONOMIC MANAGEMENT METHODOLOGY IN SELECTED SEGMENT OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. ZU – UNIVERSITY OF ZILINA : GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2018, s.2620-2628. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
  • Moravec, L.; Hinke, J.; Kukalová, G.; Myslivcová, J. VAT CONTROL STATEMENT GLOBAL EFFECTS: CZECH REPUBLIC CASE STUDY IN RELATIVE COMPARISON TO SLOVAKIA. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. ZILINA, 010 01, SLOVAKIA : UNIVERZITY ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2018, s.1724-1731. ISBN 978-80-8154-249-7.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. GLOBALIZATION AND HEALTH: PRIORITIES FOR RESEARCH ACTIVITIES AND NATIONAL POLICIES WITH EMPHASIS ON STATISTICAL ANALYSIS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina, Slovak Republic : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2018, s.2548-2553. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
  • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J.; Gezo, M. Benefits and Weaknesses of External Audit of the Financial Statements Prepared by the Czech Small Business Units. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milano, Italy : BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2018, s.3070-3080. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  • Černá, M.; Vallišová, L.; Karabinová, P. Influence of Accounting IS on Accounting Processes Setting in Production Company. In Proceedings of the 14th European Conference on Management, Leadersip and Governance. Reading : ACPI Ltd., 2018, s.28-36. ISBN 2048-9021978-1-912764-01-3.
  • Hejduková, P.; Krechovská, M. Development of alternative finance models and the position of crowdfunding in alternative forms of finance. 2018.
  • Moravec, L.; Hinke, J.; Kukalová, G.; Tichá, Z. Effects of financial accounting harmonization on agribusiness. In PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Brno, Czech Republic : Masarykova univerzita, 2018, s.436-444. ISBN 978-80-210-8980-8.
  • Hejduková, P.; Krechovská, M. Development of alternative finance models and the position of crowdfunding in alternative forms of finance. In Proceedings of the 9th Economics & Finance Conference, London. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.63-74. ISBN 2336-6044978-80-87927-53-3.
  • Lukáš, L. Multi-asset options with different payof functions. In 36-th International Conference Mathematical Methods in Economics, Conference Proceedings. Praha : MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, Prague, 2018, s.300-305. ISBN 978-80-7378-371-6.
  • Staňková, A. Vývoj islámských financí a jejich potenciál do budoucna. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s.1-10. ISBN 978-80-261-0833-7.
  • Hinke, J.; Valtová, M. Trendy v globálních účetních systémech. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina, Slovakia : UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics., 2017, s.669-676. ISBN 978-80-8154-212-1.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Migration of nurses: serious global healh problem. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2017, s.644-651. ISBN 978-80-8154-212-1.
  • Macková, M.; Dvořáková, L. Non-governmental Non-profit Organizations as an Alternative Tool in the Transforming Economy. In Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2017. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s.268-277. ISBN 2048-903X978-1-911218-64-7.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. Interregional migration and globalization: the empirical study in selected countries EU. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2017, s.1243-1250. ISBN 978-80-8154-212-1.
  • Dvořáková, L.; Kronych, J.; Malá, A. Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management. In Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s.119-127. ISBN 2049-6818978-1-911218-27-2.
  • Krechovská, M. Studie finanční gramotnosti mladých v České republice. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.579-586. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Hinke, J.; Veselá, M. Použití reálné hodnoty u nefinančních aktiv. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.417-426. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Černá, M. Approach to information risk management in accounting departments of selected group of SMEs. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.310-318. ISBN 978-80-7494-349-2.
  • Lukáš, L. Adaptive algorithm for solution of early exercise boundary problem of American put option implemented in Mathematica. In MATEC Web of Conferences. London : EDP Sciences, 2017, roč.125. č.04028, s.1-6, ISBN 2261-236Xneuvedeno.
  • Černá, M. Vliv legislativních změn na podnikání v oblasti pohřebnictví v ČR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.165-174. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Hinke, J.; Šugarová, K.; Černá, M. COMPARISON OF ACCOUNTING FOR PROVISIONS IN ACCORDANCE WITH THE CZECH LEGISLATION, GERMAN LEGISLATION AND IAS/IFRS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft fur Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017, s.45-54. ISBN 978-3-86367-051-1.
  • Kronych, J.; Dvořáková, L.; Malá, A. IMPORTANCE OF TREASURY MANAGEMENT FOR INVESTMENTS DECISIONS. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.596-605. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Hejduková, P. CROWDFUNDING JAKO ALTERNATIVNÍ FORMA FINANCOVÁNÍ. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017, Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.407-416. ISBN 978-80-225-4422-1.
  Postery, přednášky
  • Černá, M.; Hejduková, P. Economic Impact of the GDPR Implementation - Case of Specified Economic Entity. 2018.
  • Černá, M. Impact of the New Funeral Act on Funeral Service Providers in the Czech Republic. 2017.