Inovace vybraných předmětů doktorského studia v kontextu implementace doktorského studijního programu Ekonomika a management


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-18-027
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2018-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci vybraných studijních předmětů vyučovaných v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management. Konkrétně se jedná o předměty Řízení lidských zdrojů (KPM/DRLZN), Řízení podnikových procesů (KPM/DPEN) a Metody a systémy pro podporu rozhodování (KEM/DSSN). Inovace budou realizovány v souladu s požadavky, které jsou kladeny na vzdělávání a vědeckou přípravu studentů doktorského studia a zároveň budou reagovat na aktuální trendy a přístupy v oblastech podnikové ekonomiky, řízení lidských zdrojů a manažerského rozhodování.