Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Adam FAIFR, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2018-010
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2018-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Sekce pro studenty doktorských studijních programů byla součástí 6. ročníku mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, která se uskutečnila ve dnech 15.-16. 11. 2018 v prostorách Plzeňského Prazdroje.