Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad žáků ZŠ a studentů SŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti marketingu, managementu, geografie a ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.

Letošní ročník byl zaměřen téma Smart Region/Smart City.

Letní škola byla v letošním roce podpořena z prostředků Krajského úřadu Plzeńského kraje a Magistrátu města Plzně.