XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019"


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Tomáš CHLOPČÍK
Číslo projektu:SVK1-2019-021
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tato odborná konference navazuje na sérii úspěšných konferencí pořádaných v letech 2011, 2014, 2015 a 2017. Letošní ročník konference se uskuteční 7. - 8. listopadu 2019 v Hotelu Horizont, Železná Ruda.
Jedním z hlavních cílů konference bylo, je a bude přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků, podpořit jejich publikační činnost a monitorovat při tom současné požadavky praxe. Již potřetí bude konference otevřena rovněž studujícím navazujících a doktorských studijních programů, a to z obou stran hranice. Především pro studující a mladé vědecké pracovníky/-ce představuje konference možnost získat zkušenosti a navázat kontakty v oboru, a to i na mezinárodní úrovni, což je v době silné podpory mezinárodního výzkumu a vědy více než žádoucí.

Uplynulé ročníky konference věnované podnikové ekonomice v přeshraničním srovnání byly velice pozitivně hodnoceny účastníky v rámci evaluace konference na obou stranách hranice a vědecky ohodnocen byl pokaždé i sborník příspěvků zapsaný do databáze Thomson Reuters. Na tuto tradici bychom rádi letos opět navázali. Nejlepší z příspěvků budou doporučeny do recenzovaných časopisů (např. Trendy v podnikání).

Nosná témata referátů budou zaměřena mj. na obchod, cestovní ruch, interkulturní prostředí v oblasti lidských zdrojů, controlling, účetnictví, finanční řízení, marketing, management, ekonomiku a další oblasti podnikové praxe včetně neziskového sektoru.
Letošního ročníku se zúčastní zástupci několika univerzit a odborných institucí ze zahraničí. Na české straně rovněž rozšiřujeme pozvané členy na univerzity a vysoké školy z Pardubic, Liberce, Jihlavy, Prahy, Českých Budějovic a další.

Konference je v souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU i FEK ZČU (zkvalitňování DSP, rozšiřování spolupráce s praxí, podpora internacionalizace, podpora VaV aktivit a to i v mezinárodním kontextu).