Mezinárodní vědecká konference Beeronomics 2019


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Číslo projektu:SVK1-2019-020
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Ve dnech 11. - 14. června 2019 spolupořádá Fakulta ekonomická ZČU 6. ročník mezinárodní věděcké konference "Beeronomics 2019". V rámci této konference se uskuteční sekce pro studenty doktorského studijního programu. Studenti DSP mohou svůj příspěvek přihlásit do soutěže o nejlepší příspěvek, která se koná pod záštitou Beeronomics Society.

Konference zahrnuje širokou škálou témat související s ekonomikou piva, mezi jinými:
- ekonomika výroby a spotřeby
- mezinárodní a regionální distribuce a obchod
- průmyslová organizace
- řízení, marketing a struktura trhu
- spotřeba piva, výběr piva a zdraví
- ekonomická historie, právo a regulace
- inovace, dopad piva na společnost a kulturu.

Konference se uskuteční v prostorách Plzeňského Prazdroje a Západočeské univerzity v Plzni. Partneři konference jsou pivovary Plzeňský Prazdroj a Urpiner. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Cílem uvedené konference je výměna zkušeností v rámci uvedených tématických zaměření s možností publikace výsledků jednotlivých výzkumů a navázání kontaktů za účelem rozvoje spolupráce v mezinárodním měřítku. Specifickým posláním sekcí pro studenty DSP je potom umožnit studentům doktorského studia získat prvotní zkušenosti s prezentací výsledků jejich vědecké činnosti.

Konference je svým zaměřením na podporu vědecké činnosti mladých akademiků a studentů DSP a navazování mezinárodních kontaktů plně v souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU i Dlouhodobým záměrem FEK ZČU.