Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alena PALACKÁ
Číslo projektu:SGS-2020-026
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2020-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Digitální technologie zásadním způsobem ovlivňují vývoj společnosti a ekonomiky jednotlivých zemí. Digitální ekonomika je v současnosti považována za předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a rozvoje. Hlavním cílem projektu je zkoumat příležitosti a dopady rozvoje digitálních technologií a celospolečenské změny spojené s digitalizací na ekonomiku a finanční řízení podniků a organizací za účelem zajištění jejich konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kureková, L.; Hejduková, P.; Komárková, L. Human Resources for Health and Health Outcomes: Panel Data Analysis. Prague Economic Papers, 2023, roč.32. č.2, s.205–224, ISSN 1210-0455.
  • Pokorný, J. Financing of Social and Solidarity Economy in France: 90/10 Rule. Acta academica karviniensia, 2023, roč.23. č.1, s.69-80, ISSN 1212-415X.
  • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Skřivan, L. Small and medium-sized enterprises in the service sector in the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: Evidence from the South-West region of the Czech Republic. Economy of Region, 2022, roč.18. č.4, s.1031-1045, ISSN 2072-6414.
  • Grzebyk, M.; Stec, M.; Hejduková, P. FINANCIAL SITUATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL UNITS – A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLISH VOIVODESHIPS. Humanities and Social Sciences, 2022, roč.29. č.3, s.49-73, ISSN 2300-5327.
  • Černá, M.; Hejduková, P. COVID-19 Pandemic: New Opportunities for Employment and Education?. European Journal of Interdisciplinary Studies, 2022, roč.14. č.1, s.252-264, ISSN 2067-3795.
  • Krechovská, M.; Palacká, A. Challenge for Sustainable Business Model Innovation: Consumers´ Perception of Sustainability. Mathematical Statistician and Engineering Applications, 2022, roč.71. č.3s, s.779-787, ISSN 2094-0343.
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. The Use of Digitization in Small and Medium-Sized Agricultural Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of Digital Science, 2021, roč.3. č.2, s.84-93, ISSN 2686-8296.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. Human Resources Information Systems – Current State of Art Regarding the 4th Industrial Revolution. Journal of Human Resources Management Research, 2021, roč.2021. č.14.10.2021, s.1-12, ISSN 2166-0018.
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. Specifics of cost calculation of by-products in crop production in small and medium enterprises. International Journal of Business & Management Studies, 2021, roč.2. č.8, s.52-56, ISSN 2694-1430.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. MULTILEVEL RESEARCH OF MIGRATION WITH A FOCUS ON INTERNAL MIGRATION. International Journal of Economic Sciences, 2021, roč.10. č.2, s.86-102, ISSN 1804-9796.
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. COVID-19 PANDEMIC AND THE SHARING ECONOMY. Humanities and Social Sciences, 2021, roč.28. č.3, s.55-64, ISSN 2300-9918.
  • Pokorný, J. Evaluation of pension sustainability and its application. Ekonomické spektrum, 2020, roč.15. č.2, s.14-26, ISSN 1336-9105.
  • Beyer, D.; Hinke, J. European benchmarking of determinants of profitability for companies with accrual accounting in the agricultural sector. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 2020, roč.66. č.11, s.477-488, ISSN 0139-570X.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. FONDOVÁ SCHÉMATA JAKO MOŽNÁ ŘEŠENÍ FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI DÁNSKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.49-60, ISSN 1805-0603.
  • Číž, J. Evaluation of suppliers using digitalization. Ekonomické spektrum, 2020, roč.15. č.2, s.1-7, ISSN 1336-9105.
  Kapitoly v knize
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. New Ways to Finance Micro and Small Enterprises in Agriculture. Handbook of Research on Acceleration Programs for SMEs, United States of America : IGI Global, 2023, s.113-137. ISBN 978-1-66845-666-8.
  Statě ve sborníku
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. OBLASTI A PŘEKÁŽKY VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ PRŮMYSLU 4.0 RELEVANTNÍCH VE VZTAHU K ERP SYSTÉMŮM V PODNIKOVÉ PRAXI. In Sborník příspěvků z konferenceTrendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-12. ISBN 978-80-261-1126-9.
  • Komorousová, V.; Dvořáková, L.; Černá, M. Specification of methods for public passenger transport performance and efficiency evaluation. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2022, s.683-692. ISBN 978-80-8154-332-6.
  • Černá, M. Silniční daň - ekonomické dopady aktuálních změn nastavení daně. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022, s.1-10. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Šlechtová Sojková, O.; Jakubíková, D.; Specifika marketingového strategického plánování v sektoru veřejné osobní dopravy – případová studie vybraného podniku. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2022, s.1-11. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Černá, M.; Hinke, J. Cryptocurrencies - “Comparison” of Approach by IAS/IFRS and Czech Accounting Legislative. In Hradec Economic Days Vol. 12(1) proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2022, s.158-168. ISBN 2464-6059978-80-7435-855-5.
  • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Kureková, L. Measurement of digital performance by composite indexes: Analysis of member states EU. In Proceedings of the 16th International Scientific Conference INPROFORUM - DIGITALIZATION. Society and Markets, Business and Public Administration. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2022, s.75-81. ISBN 978-80-7394-976-1.
  • Pokorný, J. Risk management: případová studie penzijní společnosti. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-10. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Kouřil, R. RELATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND DIGITAL TRANSFORMATION LIT ERATURE REVIEW. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.nestránkováno. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. MARKETING 4.0 – A SYSTEMATIC REVIEW. In Proceedings of the 33rd International DAAAM Virtual Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vienna : DAAAM International, 2022, s.0411-0420. ISBN 1726-9679978-3-902734-36-5.
  • Hinke, J.; Nový, M. Supporting Young Farmers Within The Common Agricultural Policy. 2022.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. The Current State of the Use of Selected Industry 4.0 Technologies in Manufacturing Companies. In Proceedings of the 32nd International DAAAM Virtual Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vídeň : DAAAM International, 2021, s.0652-0659. ISBN 1726-9679978-3-902734-33-4.
  • Kouřil, R.; Černá, M. PROJECT MANAGEMENT ISSUES IN FOREIGN INTERNSHIP: A CASE STUDY OF ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.111-124. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. Current Research of the Human Resources Information Systems - Systematic Literature Review. In Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Neuveden : International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2021, s.2857-2867. ISBN 2767-9640978-0-9998551-6-4.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. INTERGENERATIONAL SOLIDARITY IN PENSION SYSTEMS. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.82-98. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. Pension Funds: Administrative and Investment Cost. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-9. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Komorousová, V.; Hinke, J. Efficiency Comparison of Municipal Public Transport in the Selected Cities of the Czech Republic. In HRADEC ECONOMIC DAYS. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2021, s.328-337. ISBN 2464-6059978-80-7435-822-7.
  • Pokorný, J. Transitional costs: From PAYG to funding pension schemes. In Proceedings FMSCICOM 2021. Praha : Oeconomica, 2021, s.25-42. ISBN 978-80-245-2439-9.
  • Palacká, A.; Krechovská, M.; Číž, J. Sustainability Concept in the Digital Age: New Opportunities for Companies. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-7. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Komorousová, V.; Černá, M.; Vallišová, L. COMPARISON OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. 2021.
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. THE ISSUE OF SHARED ACCOMMODATION USING THE EXAMPLE OF AIRBNB IN THE CZECH REPUBLIC. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.99-110. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Číž, J.; Krechovská, M.; Palacká, A. Procurement Transformation in Digital World. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-7. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Černá, M.; Hinke, J.; Kolářová, L. RATE OF NON-FINANCIAL INFORMATION REPORTING BY THE CZECH ACCOUNTING UNITS. In The 9 th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers. Prague : Metropolitan University Prague, Prague, 2021, s.111-122. ISBN 978-80-7638-027-1.
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. Valuation specifics of secondary production within the husbandry production in the agriculture sector: A case study from the Czech Republic. In 5th Business & Entrepreneurial Economics Conference 2020. Zagreb : Student Business Incubator at the University of ZagrebUniversity of Zagreb -Croatia, Faculty of Economics and Business, 2020, s.147-152. ISBN 2459-5225neuvedeno.
  • Palacká, A.; Skřivan, L. SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: COVID-19 AND SUSTAINABILITY IN THE CZECH REPUBLIC. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-7. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Kouřil, R. KOMPARÁCIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA V KONKRÉTNYCH SPOLOČNOSTIACH BRAZÍLSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-11. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Šturcová, J.; Hejduková, P. FINANCIAL LITERACY – A CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF THE SECONDARY SCHOOL. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-9. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. DAŇOVÉ ASPEKTY SDÍLENÉ EKONOMIKY. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-7. ISBN 978-80-261-0971-6.
  Postery, přednášky
  • Pokorný, J. Social Economy and Pension Funds. 2022.