Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Číslo projektu:SGS-2021-017
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zaměřuje na výzkum problematiky udržitelnosti a inovací v moderním (soudobém) podnikatelském prostředí. Aplikace
inovativních a udržitelných metod a přístupů v podnikání se stává nedílnou součástí strategií podnikatelských subjektů napříč
celým podnikatelským spektrem.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Januška, M.; Palacká, A. Critical Success Factors for Public Procurement of Innovative Solutions in Central Europe: Empirical Study. E + M. Ekonomie a Management, 2023, roč.26. č.2, s.24-41, ISSN 1212-3609.
  • Pešík, J.; Taušl Procházková, P.; Januška, M. A Framework for a Valuation of Digital Start-Ups Using Artificial Intelligence and Fuzzy Sets. ACC JOURNAL, 2023, roč.29. č.2, s.71-83, ISSN 1803-9782.
  • Jelínková, E.; Nosková, M. Augmented Reality in Marketing. EKONOMIKA A MANAŽMENT, 2023, roč.20. č.1, s.9-23, ISSN 2454-1028.
  • Nosková, M.; Jelínková, E. Identifying opportunities to innovate project management education in the digital age. Management, 2023, roč.28. č.20. 12. 2023, s.41-54, ISSN 1331-0194.
  • Nosková, M.; Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. Balance sheet rules and their influence on business performance - an empirical study.. ACC JOURNAL, 2022, roč.28. č.2, s.71-85, ISSN 1803-9782.
  • Čížek, P.; Zemanová, V. Perceived Usefulness of Various Types of Customer Feedback Viewed by Managers of SMEs in the Czech Republic. EKONOMIKA A MANAŽMENT, 2022, roč.19. č.2, s.21-34, ISSN 2454-1028.
  • Jelínková, E.; Špačková, P.; Taušl Procházková, P. Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů: systematická literární rešerše.. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.1, s.60-71, ISSN 1805-0603.
  • Taušl Procházková, P.; Nosková, M.; Machová, K.; Velíšková, V. Development of performance evaluation indicators for social enterprises: the use of Delphi technique. Journal of Business Economics and Management, 2021, roč.22. č.6, s.1396-1415, ISSN 1611-1699.
  • Januška, M.; Faifr, A. Evaluation of Framework Conditions Supporting Young Innovators in Central Europe. EKONOMICKY CASOPIS, 2021, roč.69. č.4, s.405-422, ISSN 0013-3035.
  • Faifr, A.; Januška, M. Factors determining the extent of GDPR implementation within organizations: empirical evidence from Czech Republic. Journal of Business Economics and Management, 2021, roč.22. č.5, s.1124-1141, ISSN 1611-1699.
  Statě ve sborníku
  • Nosková, M.; Taušl Procházková, P.; Machová, K. Assessment of Non-financial Reports in the Context of Circular Economy: The Case of Czech Large Companies. In Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, 2023, s.256-263. ISBN 978-80-7494-672-1.
  • Hommerová, D.; Krylová, M. Fairtrade Town Certification in the Czech Republic. In Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, Faculty of Economics, 2023, s.122-133. ISBN 978-80-7494-672-1.
  • Hommerová, D.; Taušek, Š.; Völkl, L. University´s marketing communication with prospective applicants for study: Online marketing and event marketing as key tools, sustainability of increasing relevance. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.270-285. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Faifr, A.; Případová studie implementace GDPR v malém e-shopu. In Sborník příspěvků konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-14. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. An Evaluation of the Job Offers with a focus on Czech Digital Entrepreneurship. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2022, s.159-171. ISBN 978-80-261-1126-9.
  • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. An Effect of Financial Indicators on Share Price of largest US companies. In Knowledge on Economics and Management. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2022, s.123-129. ISBN 978-80-244-6232-5.
  • Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. Shop Floor Management in the Era of Digitalization: Systematic Literature Review. In Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2022, s.1596-1606. ISBN 2767-9640978-0-9998551-8-8.
  • Nosková, M.; Business Intelligence v praxi českých podniků. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-11. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Nosková, M.; Taušl Procházková, P. Balance Sheet Rules and Their Ability to Influence Business Performance. In 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2021 Conference Proceedings. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021, s.438-444. ISBN 978-80-7510-456-4.
  • Skřivan, L.; Palacká, A. Sustainable innovation in SMEs in the Czech and German regions. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-order Comparison 2021. Chemnitz : GUC ‐ Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2021, s.169-179. ISBN 978-3-86367-067-2.
  • Skřivan, L.; Vacek, J. Innovation Opportunities and Challenges in SMEs in Selected European Countries. In Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec : Technická univerzita, 2021, s.99-106. ISBN 978-80-7494-578-6.
  • Hommerová, D.; Bílá, V.; Analysis of customer satisfaction with and loyalty to a selected brand in the automobile industry. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross‐border Comparison 2021. Chemnitz : Verlag der GUC, 2021, s.79-90. ISBN 978-3-86367-067-2.