Podpora pedagogické práce zaměřená na digitalizaci vybraných předmětů FEK ZČU


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Číslo projektu:VS-21-047
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V souvislosti s koronavirovou pandemií rostla v posledním roce potřeba po distanční výuce za podpory nástrojů, které lze využít
online. Posílení online vzdělávání a využívání e-learningových opor v různých podobách lze očekávat i poté, co se epidemiologická
situace globálně i lokálně vrátí do očekávaného (tzv. "nového") normálu. Proto se na Fakultě ekonomické čím dál více akcentuje
tvorba online materiálů, které budou podporovat distanční výuku a přispívat tak k její zkvalitňování. V předkládaném projektu se
počítá s tím, že se do různých forem digitálních materiálů (tutorialy pro potřebu seminářů; přednášky s výkladem a prezentací; elearningová
opora; tvorba prezentací; tvorba testů) přetvoří celkem 5 vybraných předmětů. Na projektu bude pracovat pět řešitelů.