SVK1-2021-012 XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2021"


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tato mezinárodní odborná konference navazuje na sérii úspěšných konferencí pořádaných v letech 2011, 2014, 2015, 2017 a 2019. Letošní ročník konference se uskuteční 11. - 12. listopadu 2021 v Hotelu Horizont, Železná Ruda.
Jedním z hlavních cílů konference bylo, je a bude přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků, podpořit jejich publikační činnost a monitorovat přitom současné požadavky praxe. Již počtvrté bude konference otevřena rovněž studujícím navazujících a doktorských studijních programů, a to z obou stran hranice. Především pro studující a mladé vědecké pracovníky/-ce představuje konference možnost získat zkušenosti a navázat kontakty v oboru, a to i na mezinárodní úrovni, což je v době silné podpory mezinárodního výzkumu a vědy více než žádoucí.