Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK v online prostředí


Hlavní řešitel na FEK: Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK
Číslo projektu:PRVA-22-035
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2022-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na tvorbu a inovaci studijních opor pro vybrané předměty FEK, konkrétně předměty Finanční výkaznictví, Systémové přístupy v managementu a Reforma hospodářské a měnové unie

    PUBLIKACE:

    Učební texty, skripta
    • Vacek, J.; Pešík, J. Systémové přístupy v managementu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 176s. ISBN 978-80-261-1125-2.
    • Netušilová, P. REFORMING THE ECONOMIC AND MONETARY UNION: CORONAVIRUS CRISIS. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 66s. ISBN 978-80-261-1128-3.