Letní škola HOMO ECONOMICUS 2022


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad žáků ZŠ a studentů SŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti marketingu, managementu, geografie a ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.
Letošní ročník byl zaměřen téma Finanční gramotnost aneb Investice do budoucnosti. Stejně jako v předchozím roce se letní škola uskutečnila v Plzni i v Chebu.

Letní škola v Plzni byla v letošním roce podpořena z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně.
Letní škola v Chebu byla podpořena z prostředků města Chebu a Karlovarského kraje.