Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2015-012
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Uspořádání sekce pro studenty DSP v rámci konference "Matematické metody v ekonomii 2015", která se uskuteční ve dnech 9. - 11. 9. 2015 na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu.


    Update cookies preferences