Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální požadavky


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Číslo projektu:VS-14-037
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2014-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci studijních předmětů, které jsou součástí studijních programů Fakulty ekonomické ZČU. Inovace budou provedeny v souladu se současnými trendy v teorii i praxi výuky ekonomických předmětů. Cílem této inovace je rovněž zajistit lepší uplatnitelnost absolventů Fakulty ekonomické ZČU na trhu práce.