Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku"


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Modavsku" zaměřeného na použití geografických informačních systémů a regional branding. Vypracování expertního posudku pro Českou rozvojovou agenturu.