Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - sekce pro studenty


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Číslo projektu:SVK1-2020-017
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Sekce pro studenty doktorských a navazujících magisterských studijních programů (dále DSP, NSP) byla součástí Výroční konference České geografické společnosti, která se uskutečnila ve dnech 8. - 10. září 2020 v prostorách kampusu ZČU v Plzni. Hlavním spojujícím článkem, zdánlivě fragmentovaného geografického výzkumu, bylo pro letošní konferenci zvolené téma udržitelného rozvoje měst a regionů. Registrovaných 117 konferenčních příspěvků se alespoň částečně věnovalo většině ze 17 globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Kromě Udržitelného rozvoje měst a obcí (zastoupeno u 54 příspěvků) byla významněji zařazena témata, zaměřená na oblasti cílů Kvalitní vzdělání (26), Méně nerovností (25), Zdraví a kvalitní život (25), Průmysl, inovace a infrastruktura (16), Partnerství ke splnění cílů (16), Důstojná práce a ekonomický růst (11) nebo Klimatická opatření (10). Celkový počet účastníků konference – 187, z toho 92 bylo z řad studentů.