Letní škola HOMO ECONOMICUS 2020


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad žáků ZŠ a studentů SŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti marketingu, managementu, geografie a ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.
Letošní ročník byl zaměřen téma Šetrně k přírodě aneb Zelená ekonomika.

Letní škola byla v letošním roce podpořena z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně.