Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Číslo projektu:VS-21-040
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci studijní nabídky FEK ZČU v souvislosti s otevřením nového studijního programu Podniková
ekonomika a management.