Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty navazujícího studia FEK


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:PRVA-22-025
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2022-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci studijní nabídky FEK ZČU na navazujícím studiu v souvislosti s novými akreditacemi studijních programů. Studijní opory pro zmiňované předměty budou koncipovány tak, aby odrážely potřeby současné teorie i praxe v kontextu příslušného studijního programu. Uvedené předměty budou splňoval požadavky na současné trendy ve výuce a vhodně doplňovat ostatní předměty vyučované na FEK ZČU v rámci těchto studijních programů. Tvorba těchto studijních opor povede k zatraktivnění a zkvalitnění studijní nabídky FEK ZČU. V rámci projektu budou vytvořeny či inovovány studijní opory, skripta a učebnice pro předměty KMO/VM Výzkumné metody pro ekonomy, KFU/EEM Ekonomie a management ŽP, KPM/APP - Analýza podnikových procesů a KFU/AFU - Finanční účetnictví v angličtině.

    PUBLIKACE:

    Učební texty, skripta
    • Hejduková, P.; Kopp, J.; Hájek, M.; Vrabcová, P. Ekonomie a management životního prostředí: Studijní opora. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 171s. ISBN 978-80-261-1123-8.
    • Černá, M. Financial Accounting in English. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 152s. ISBN 978-80-261-1124-5.