Výzkumný tým - Aplikace kvantitativních metod v ekonomických disciplínách

O nás

Cílem práce vědeckého týmu je aplikace kvantitativních metod v různých ekonomických disciplínách. S ohledem na různorodost jednotlivých disciplín je výzkum rozdělen do několika okruhů problémů a jejich řešení. Prvním z nich jsou řešení problémů predikce vývoje a chování finančních trhů pomocí různých přístupů, metod a nástrojů. Při řešení problémů druhé oblasti jsou aplikovány metody z oblasti management science se zaměřením na řešení distribučních problémů a optimalizace. Poslední skupinou je aplikace metod z oblasti experimentální ekonomie a ekonometrie.

Personální obsazení

Dokumenty a důležité odkazy


Skupina: MODELY OCEŇOVÁNÍ OPCÍ (Lukáš, Gangur, Svoboda, Mičudová)

Skupina: VÝZKUM NÁSTROJŮ DATA MININGU A JEJICH VYUŽITÍ PRO ŘEŠENÍ EKONOMICKÝCH PROBLÉMŮ (Gangur, Svoboda)

Skupina: VÝZKUM PROBLÉMŮ V ŘÍZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ SE ZAHRNUTÍM GLOBÁLNÍCH ASPEKTŮ (Pokrivčák, Rajčániová, Martinčík, Plevný)

Skupina: ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH VARIANT DISTRIBUČNÍHO PROBLÉMU (Plevný, Gangur)

Skupina: VYUŽITÍ PREDIKTIVNÍCH TRHŮ V MANAGEMENTU PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ (Gangur)

Skupina: ŘEŠENÍ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH PROBLÉMŮ PRIZMATEM EXPERIMENTÁLNÍ EKONOMIE (Martinčík)

Kontakt

Výzkumný tým - Aplikace kvantitativních metod v ekonomických disciplínách (AKMED)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: