Výzkumný tým - Ekonomická a regionální geografie

O nás

Výzkumný tým „Ekonomická a regionální geografie“ je zaměřen na výzkum jádrové (metropolitní) oblasti Plzeňské aglomerace a periferních (příhraničních) regionů západních, jihozápadních a severozápadních Čech s přesahem do bavorského, saského a rakouského pohraničí. Předmětem zájmu členů výzkumného týmu jsou vazby a vztahy v regionální a hospodářské problematice (faktory regionálního, hospodářského rozvoje), v rámci přeshraniční spolupráce a přeshraničního rozvoje, dále provázanost a vliv ekonomických a environmentálních dopadů na rozvoj a konkurenceschopnost měst a regionů v důsledku procesů souvisejících s globalizací, s evropskou integrací, s nástupem nových technologií, s demografickými změnami, se změnami v oblasti sociální, s klimatickými změnami, v neposlední řadě využití strategického plánování rozvoje při tvorbě strategických dokumentů.

Personální obsazení

Kontakt

Výzkumný tým - Ekonomická a regionální geografie (ERG)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: 377633060