NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/17.0132
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2011-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedná se o kooperační projekt Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n.L., Ostravské univertity v Ostravě, Masarykovy univerzity v Brně a Západočeské univerzity v Plzni. Cílem je prohloubit spolupráci s významnými vědecko-výzkumnými a veřejnosprávními institucemi nejenom v ČR, ale i v ostatních zemích EU, prostřednictvím studijních pobytů, workshopů apod. akademických pracovníků a studentů zúčastněných vysokých škol.