InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0290
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2012-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je provést zásadní inovativní změny ve vysokoškolském vzdělávání ve studijních programech a předmětech zaměřených na ekonomickou a regionální geografii a regionální rozvoj, které přispějí ke zvýšení kvality studia a zlepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.