Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:06
Období řešení:2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Uvedený projekt je zaměřen na provedení analýz různého zaměření, které přispějí k rozvoji PK. Tento projekt je rozdělen na 2 dílčí části, v rámci kterých budou zpracovány vybrané analýzy:
1. Potenciál udržitelného rozvoje obcí Plzeňského kraje v oblasti západních Brd,
2. Analýza "Spolupráce v cestovním ruchu v Plzeňském kraji" .