Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:VS-17-022
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2017-2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci a přípravu předmětů nového čtyřletého doktorského studijního programu
Ekonomika a management FEK ZČU v kontextu přechodu na kreditní systém studia. Budou inovovány
všechny povinné, povinně-volitelné a volitelné předměty doktorského studijního programu. Profilace
předmětů a metodických opor bude provedena v souladu se současnými požadavky na výzkumnou a
vývojovou činnost studentů doktorského studijního programu.