Fotografie

RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

Secretary of Department of Geography
Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research

e-mail kopp@kge.zcu.cz
telefon  377633065
room  UK 525

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2021] TL02000060 - Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti (co-solver)
 • [2018-2020] TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie (co-solver)
 • [2018-2020] TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení (co-solver)
 • [2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (co-solver)
 • [2016-2017] TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
 • [2015-2016] SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury (co-solver)
 • [2014-2015] TD020323 - Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení (co-solver)
 • [2007-2010] 403/07/0714 - Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. (co-solver)

Development projects

 • [2016] VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe (co-solver)
 • [2016-2016] VS-16-031 - Inovace přístrojového vybavení pro terénní práci studentů geografie
 • [2013-2014] Cíl3/DF/SU/12/18 - Euroregion Šumava - historie a současnost (co-solver)
 • [2012-2014] CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce (co-solver)
 • [2011-2014] CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (co-solver)
 • [2010-2012] CZ 1.7/1.3.00/2.0011 - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS) (co-solver)
 • [2009-2011] 62 - Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008 (co-solver)
 • [2008-2009] MEB 080896 - Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje (co-solver)

Other projects

 • [2017] Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku" (co-solver)
 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015 (co-solver)