Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra geografie

Aktuálně

O nás

Katedra geografie je od 1. 9. 2012 součástí Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, před tím působila na Fakultě pedagogické. Pracoviště se profiluje v regionální a ekonomické geografii, úzce spolupracuje se Střediskem výzkumu regionálního rozvoje a dalšími pracovišti Fakulty ekonomické. Na katedře geografie je možné studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie a od akademického roku 2020/21 i navazující magisterský obor Ekonomická a regionální geografie. Pro Fakultu pedagogickou katedra dále zajišťuje výuku několika předmětů v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím studiu učitelství. Některé vybrané předměty zajišťuje katedra i pro Fakultu právnickou, Fakultu filosofickou a Fakultu aplikovaných studií ZČU.

Katedra geografie se podílí na řešení vědeckých a rozvojových projektů, ve kterých mimo jiné vznikají výstupy pro praxi regionálního rozvoje. Spolupracuje s geografickými pracovišti doma i v zahraničí a také s regionálními institucemi veřejné správy. Členové katedry jsou autory řady vědeckých a odborných publikací a učebnic pro základní a střední školy. Podrobný přehled publikační činnosti uvádí osobní stránky pracovníků katedry. Pracoviště zajišťuje činnost Západočeské pobočky České geografické společnosti.

Personální obsazení

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


Výstupy pro praxi

Státní závěrečné zkoušky z Ekonomické a regionální geografie pro studenty studijního plánu ERG (Bc.)

Státní zkoušky z Ekonomické a regionální geografie pro studenty studijního plánu ERG (NMgr.)

Pokyny a dokumenty k BP a DP

Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)

Kontakt

Katedra geografie (KGE)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: 377633051