Oborová rada FEK

předsedkyně:
  prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
ldvorako@kfu.zcu.cz

Aktuálně

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
doc. Ing. Theodor BERAN, Ph.D. Theodor.Beran@fs.cvut.cz 3101
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. horejc@kpv.zcu.cz
doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D. dagmar.jakubikova@seznam.cz 3365
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. lukasl@kem.zcu.cz 3107
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@kem.zcu.cz 3168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. lubos.smrcka@vse.cz
doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. Petr.Suchanek@econ.muni.cz
doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. vacekj@kpm.zcu.cz 3007
doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D. vacik@kfu.zcu.cz 3215
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. miroslav.zizka@tul.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

OR FEK 23. listopadu 2017
OR FEK 20. dubna 2017
OR FEK 11. listopadu 2016
OR FEK 14. dubna 2016
OR FEK 12.listopadu 2015
OR FEK - 23. dubna 2015
OR FEK - 14.listopadu 2014
OR FEK - 24.dubna 2014
OR FEK - 15.listopadu 2013
OR FEK - 25.dubna 2013
OR FEK - 16. listopadu 2012
OR FEK - 26. dubna 2012
OR FEK - 1. prosince 2011
OR FEK 5. května 2011
OR FEK - 2. prosince 2010
OR FEK - 6. května 2010
OR FEK 19. února 2009
OR FEK 10. prosince 2009
Ostatní