Research and Development

List of Project in the year 2020

Research projects

GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů
Faculty Researcher:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2019-2021

TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2019-2021

TL02000060 - Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Faculty Researcher:   Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2019-2021

TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0
Faculty Researcher:   prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2019-2021

TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Faculty Researcher:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2019-2021

SGS-2019-007 - Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů
Faculty Researcher:   Mgr. Martin LEPIČ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2019-2021

SGS-2019-005 - Sociální podnikání - model udržitelného podnikání
Faculty Researcher:   Ing. Kristýna MACHOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2019-2020

TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2018-2020

TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2018-2020

TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2019-2020

TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2018-2020

21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building
Faculty Researcher:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     Visegrad Fund
Term:    2019-2020

SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2018-2020

SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb
Faculty Researcher:   Ing. Jan MOUCHA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2019-2020

SGS-2019-003 - Optimalizace uživatelského rozhraní a výstupů internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových faktorů pomocí metody SAFMEA
Faculty Researcher:   Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2019-2020

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Faculty Researcher:   Ing. Alena STAŇKOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2017-2019

SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019"
Faculty Researcher:   Ing. Tomáš CHLOPČÍK
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2019

SVK1-2019-020 - Mezinárodní vědecká konference Beeronomics 2019
Faculty Researcher:   Ing. Olga ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2019

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Faculty Researcher:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2016-2018

SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2017-2018

SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Faculty Researcher:   Ing. Adam FAIFR
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2018-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Faculty Researcher:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2016-2017

SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2017

SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017"
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2017

GA15-20405S - Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2015-2016

Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     Visegrad Fund
Term:    2014-2016

SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci
Faculty Researcher:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2015-2016

SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2015-2016

SGS-2015-021 - Rozvoj přístupů finančního řízení jako nástroje růstu hodnoty firmy
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2015-2016

SGS-2015-019 - Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva
Faculty Researcher:   Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2015-2016

SGS-2015-026 - Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování
Faculty Researcher:   Ing. Pavla Říhová
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2015-2016

SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2016-2016

378 - Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl3 – empirie a opatření
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ESF
Term:    2014-2015

CZ.1.07/1.3.47/02.0005 - Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2013-2015

TD020279 - Inovační potenciál Plzeňského kraje – stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2014-2015

TD020254 - Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2014-2015

TD020323 - Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2014-2015

21410134 - V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     Visegrad Fund
Term:    2014-2015

SGS-2014-040 - Moderní přístupy v inovacích, podnikání a řízení podniku
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2014-2015

SGS-2014-047 - Kvantitativní modelování a experimenty pro ekonomii a podnikovou ekonomiku
Faculty Researcher:   JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2014-2015

SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2015

č. 305 - Motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ESF
Term:    2012-2014

100173881 - Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku - pilotní studie
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MMR
Term:    2014-2014

21310155 - Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     Visegrad Fund
Term:    2013-2014

SGS-2013-040 - Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2013-2014

SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě
Faculty Researcher:   Ing. Jan PETRTYL, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2013-2014

SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2014

SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Faculty Researcher:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2014-2014

SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2014-2014

SVK1-2014-002 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014"
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2014-2014

TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     TA ČR
Term:    2012-2013

21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     Visegrad Fund
Term:    2013-2013

SGS-2012-028 - Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost
Faculty Researcher:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2012-2013

SGS-2012-036 - Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2012-2013

SGS-2013-051 - Monitoring a evaluace kulturních projektů na příkladu evropských hlavních měst kultury
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2013-2013

IAA311230901 - České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     GA AV
Term:    2009-2012

Visegrad Fund 21110193 - Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     Visegrad Fund
Term:    2011-2012

SGS-2012-037 - Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem
Faculty Researcher:   Ing. Lenka ZELENKA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2012

SGS-2012-022 - Rozvoj teorie a praxe finančního řízení
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2012

SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2012

LC6075 - Centrum základního výzkumu dynamické ekonomie a ekonometrie
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2007-2011

WD-19-07-1 - Konkurenceschopnost malých měst v České republice
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     MMR
Term:    2007-2011

SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2010-2011

SVK2-2011-004 - Současné výzvy v řízení a ekonomice podniku
Faculty Researcher:   Ing. Jitka Zborková, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2011

EUPRO OK 474 - Regionální kontaktní organizace Západní Čechy
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2007-2010

403/07/0714 - Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2007-2010

GAČR 402/09/1536 - Výpočtová ekonomie - analýza a modelování procesů finančních trhů a dynamických struktur řízení podniku s využitím techniky počítačových agentů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2009-2010

3013 - Konstrukce strukturovaného produktu s požadovanými charakteristikami
Faculty Researcher:   Ing. Alex KUCHYNKA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

zak ZČU 513008 - Diverzity management
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009-2009

513007 - Aplikace společenské odpovědnosti firem v podnikové praxi v ČR
Faculty Researcher:   Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

Podpora podnikání v zemích Evropské unie
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

51160/1311/3006 - Výzkum metodiky pro hodnocení výkonnosti v rámci procesů projektového řízení
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

51160/1311/3005 - Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

3009 - Moderní přístupy v predikci krize firmy
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

513003 - Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009-2009

3012 - Modelování ekonomických a finančních úloh MSP pomocí SW balíku AIMMS3
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

3011 - Simulace prediktivního elektronického trhu a její srovnání s reálným vývojem
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009

3010 - Použití metod Monte Carlo při studiu ekonomických úloh
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2009-2009

GAČR 402/07/0465 - Modely volatility a jejich ekonomické aplikace
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2007-2008

GAČR 402/07/1228 - Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku – 2. etapa
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2007-2008

Využití prediktivních algoritmů při optimalizaci klíčových parametrů virtuálních i reálných sítí podniků
Faculty Researcher:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

3002 - Vývoj transakčních nákladů podnikání od roku 1993 do současnosti
Faculty Researcher:   JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

51160/1311/3004 - Výzkum moderních metod řízení výkonnosti projektů
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

51130/513006/1311 - Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice
Faculty Researcher:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

Mezinárodní srovnání manažerských vlastností a způsobů chování manažerů z pohledu studentů.
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

51160/1311/3005 - Management inovací ve znalostní společnosti – případové studie
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

513012 - Metody dynamické ekonometrie
Faculty Researcher:   Ing. Alex KUCHYNKA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

3009 - Možnosti predikce krize firmy v podmínkách České republiky
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

Analýza zdrojů neefektivity ve velkých společnostech
Faculty Researcher:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

Země Vyšegradské čtyřky – makroekonomický pohled
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

3010 - Návrh a implementace případových studií a modelů pro studium a simulaci optimalizačních úloh
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2008

Analýza výpůjčních nákladů
Faculty Researcher:   Ing. Denisa PLACHÁ, PhD
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

513004 - Výkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007-2007

51160/1311/3009 - Management inovací a duševního vlastnictví ve znalostní společnosti
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

Moderní metody v analýze ekonomických časových řad
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

513005 - Aplikace systému managementu jakosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Faculty Researcher:   Ing. Bohuslav ŠIMEK
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

Specifický výzkum - dílčí část: Implementace CRM v podnikové praxi
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

51160/1311/3008 - Výzkum procesů zvyšování výkonnosti veřejné správy
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

Nákladová optimalizace vybraných dopravně-logistických procesů v obchodní společnosti
Faculty Researcher:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

51 3014 - Sledování konkurenceschopnosti podniků spotřebního průmyslu v podmínkách globalizace
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

51 3013 - Výzkum efektivní strategie spolupráce pomocí systému založeného na simulaci \"vězňova dilema\"
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2007

2099 - Inovace předmětu ekonometrie použitím softwaru Eviews
Faculty Researcher:   Ing. Alex KUCHYNKA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2006

GAČR 402/05/2394 - Prahové autoregresní modely
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2005-2006

WB-02-04 - Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami moderního managementu
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004-2006

GAČR 402/05/2609 - Výzkum možností online komunikace občana a veřejné správy s použitím znalostních systémů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2005-2006

WB-22-05 - Marketingový management obcí, měst a regionů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2005-2006

WB-15-05 - Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2005-2006

UB 16/04-GAČR - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004-2006

EUPRO OK450 - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004-2006

GAČR 402/05/2392 - Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2005-2006

WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     MMR
Term:    2004-2006

MMR Z06 - Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v ČR se zvláštním zaměřením na kraje
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MMR
Term:    2005-2006

WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     MMR
Term:    2004-2006

WA-3012-06-302 - Studie zaměření přeshraniční spolupráce hraničních regionů České republiky se sousedními regiony Bavorska a Horního Rakouska
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     MMR
Term:    2006

Komparace podpory tělovýchovných aktivit podnikovou sférou mezi regiony Karlovarska, Bavorska a Saska
Faculty Researcher:   Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006-2006

Analýza modelů volatility
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

513003 - Plnění povinností ekonomických subjektů ve vztahu k obchodnímu rejstříku
Faculty Researcher:   Ing. Bohuslav ŠIMEK
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

Transformační proces v ČR a jeho dopady na plzeňský region
Faculty Researcher:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

Zvláštnosti personální práce v multikulturním prostředí s důrazem na státy EU
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

Výzkum přístupů k managementu
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

513015 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

513015 - SV - Integrační procesy v EU - simulační hra
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

Statistické zjišťování cen v ČR
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

Pokles počtu podnikatelských subjektů v ČR a příčiny tohoto ekonomického jevu
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

Využití specializovaného SW a HW pro podporu výuky finančních analýz
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2006

623/2005 - Rozvojový a transformační projekt
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

623/2005 - Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

623/2005 - Modul - Regionální a projektový management
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

623/2005 - Modul - Finanční řízení a účetnictví
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

1556/2005 - Inovace výuky účetnictví na ZČU, Fakultě ekonomické v kontextu rozhodnutí Evropské komise o implementaci IAS/IFRS od roku 2005
Faculty Researcher:   Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

623/2005 - ROZVOJOVÝ A TRANSFORMAČNÍ PROJEKT
Faculty Researcher:   Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

Akademik 2005
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2005

GAČR 402/03/0668 - Výzkum možností efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém managementu a marketing managementu českých podniků
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2003-2005

403/03/1369 - Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2003-2005

GAČR 402/03/1143 - Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje – zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2003-2005

GAČR 402/04/0370 - Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004-2005

402/04/0370 - Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání
Faculty Researcher:   prof. Ing. Petr SEMENIUK, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004-2005

51160/3001 - Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

51160/1002 - Výzkum přístupů k řízení výkonnosti organizací, projektů a podnikatelských plánů
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

513102 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

513104 - Analýza jazykových potřeb studentů FEK
Faculty Researcher:   Mgr. Ilona URBANOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

513102 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

Analýza znalosti a míry využívání nástrojů financování zahraničního obchodu firmami v Karlovarském a Plzeňském kraji
Faculty Researcher:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

Výzkum odběratelů firmy Plzeňský Prazdroj a.s. z pohledu cílového odběratele
Faculty Researcher:   Ing. Patrik JUST
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

Průzkum spokojenosti návštěvníků firmy Plzeňský Prazdroj a.s.
Faculty Researcher:   Ing. Patrik JUST
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

Analýza systému administrativy ve středisku Pérovna společnosti Invel Plus, s.r.o.
Faculty Researcher:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

Analýza finančních časových řad
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2005

Vzdělávání pracovníků veřejné správy a samosprávy o principech řízení EU
Faculty Researcher:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2004

MSM 232100006 - Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojírenských výrobků
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    1999-2004

Organizace semináře pro veřejnost na téma: Financování veřejných služeb a reforma ústřední státní správy a rozpočet obce a kraje na rok 2005
Faculty Researcher:   Ing. Rudolf KOPEK
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2004

205/02/0321 - Pracovně podmíněná migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce s ohledem na zapojení Česka do EU
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2002-2004

GAČR 402/02/0908 - Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2002-2004

402/02/0908 - Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2002-2004

Vzdělávávní procovníků veřejné správy o EU
Faculty Researcher:   Ing. Rudolf KOPEK
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004

Podpora aktivní účasti seniorů v životě
Faculty Researcher:   Ing. Rudolf KOPEK
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2004

GAČR 402/03/0667 - Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku - druhá část
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2003-2004

GAČR 402/02/0160 - Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v MSP
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2002-2004

513103 - Analýza volného času ve městě Cheb
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Srovnávací analýza implementace strukturálních fondů EU v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj
Faculty Researcher:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Analýza rozsahu a obsahu neziskového sektoru v Plzni a systému jeho financování
Faculty Researcher:   Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Benchmarking jako strategie rozvoje obcí, měst a regionů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Dopady vstupu ČR do EU na vybrané segmenty malého a středního podnikání v západních Čechách
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Hodnocení inovačního potenciálu
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Porovnání podnikového prostředí v USA a ČR
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Schopnost podniků aplikovat růstový potenciál při zvyšování výkonnosti
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Analýza trhu práce
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

Analýza ekonomických časových řad
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2004

400 - Příprava nového bakalářského studijního oboru, 62-02-R Hospodářská politika a státní správa, studijní obor Veřejné finance
Faculty Researcher:   Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2003

Příprava studijního oboru Evropská ekonomická integrace na Fakultě ekonomické, ZČU v Plzni
Faculty Researcher:   Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2003

EUPRO - OK421 - RKO-ZČ - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    2000-2003

Podpora aktivní účasti seniorů v životě - zavedení univerzity třetího věku v Chebu
Faculty Researcher:   Ing. Rudolf KOPEK
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2003

402/01/P074 - Systém pro výběr vhodné profese
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2001-2003

403/01/0726 - Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2001-2003

E-learning jako doplnění denního studia
Faculty Researcher:   JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

zakázka 513005, činnost 1311 - Výzkum řízení znalostí a znalostních toků u SW firmy
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

zakázka 513002, činnost 1311 - Kontroling projektů - analýza přidané hodnoty
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

Průmyslové a inovační parky a jejich význam pro regionální rozvoj
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

Metodologické otázky výzkumu regionálního kreativního milieu
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

51160/3001 - Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

51160/3002 - Hodnocení inovačního potenciálu
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

Image FEK
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

51180-0002 - Využití exaktních metod při analýze evropských firem
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ZČU
Term:    2003

0 - Marketingový výzkum, audit a monitoring kritických situací malých a středních podniků a projekce jejich strategického řešení
Faculty Researcher:   Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2001-2002

GAČR 402/01/1443 - Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    2001-2002

GAČR 402/99/0902 - Restrukturalizace a inovační aktivity ve vybraných průmyslových regionech České republiky
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    1999-2001

205/99/1142 - Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    1999-2001

GAČR 102/98/0813 - Generátory termického plazmatu s kapalinou stabilizovaným obloukem
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    1998-2000

RS MŠMT c. 97 082 - Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    1997-1998

RS MŠMT c. 98 017 - Vliv soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení na tělovýchovné a sportovní aktivity obyvatel Chebu, Sokolova a Karlových Varů
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    1998

GAČR 402/96/0707 - Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    1996-1998

402/96/0707 - Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     GA ČR
Term:    1996-1998

Projekt "Rozvoj profesního poradenství na VŠ"
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:    1993-1994

Development & Educational projects

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF
Term:   2019-2022

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2018-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2017-2019

VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK
Faculty Researcher:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2019-2019

VS-19-018 - Inovace výuky pomocí zapojení her
Faculty Researcher:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2019-2019

VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci
Faculty Researcher:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2019-2019

VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví
Faculty Researcher:   Mgr. Martin KEBZA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2019-2019

VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Faculty Researcher:   Ing. Pavla Říhová
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2018-2018

VS-18-013 - Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda
Faculty Researcher:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2018-2018

VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK
Faculty Researcher:   Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2018-2018

VS-18-027 - Inovace vybraných předmětů doktorského studia v kontextu implementace doktorského studijního programu Ekonomika a management
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2018-2018

VS-17-021 - Tvorba a inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální trendy
Faculty Researcher:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2017-2017

VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia
Faculty Researcher:   prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2017-2017

VS-17-020 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Faculty Researcher:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2017-2017

VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2016

VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2016-2016

VS-16-031 - Inovace přístrojového vybavení pro terénní práci studentů geografie
Faculty Researcher:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2016-2016

CRP 13+ - CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2016-2016

6PUM2016 - Startitup se ZČU
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2016-2016

VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia
Faculty Researcher:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2015-2015

VS-15-015 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků FEK
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2015-2015

VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2015

Cíl3/DF/SU/12/18 - Euroregion Šumava - historie a současnost
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF
Term:   2013-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0054 - UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2011-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2012-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2012-2014

POST-DOC-14 - POST-DOC-14 - Podnikání, intelektuální kapitál a další vybrané prvky podnikání a jeho možností rozvoje
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2014-2014

VS-14-034 - Podpora pedagogické práce za účelem zvyšování kvalifikace
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2014

VS-14-037 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální požadavky
Faculty Researcher:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2014-2014

CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2010-2013

CZ.1.07/2.2.00/15.0111 - Fénix 2.0 - Kvantitativní a ekonomickjá gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2010-2013

POSTDOC-13 - Podnikání a možnosti využívání nástrojů podpory podnikání v současné ekonomice
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2013-2013

POSTDOC-13 - Predikce úpadku, specifika ve vývoji podniků
Faculty Researcher:   Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2013-2013

100011693 - Česko-saská vysokoškolská iniciativa
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2009-2012

CZ 1.7/1.3.00/2.0011 - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS)
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2010-2012

FRVŠ A-1862/2012 - Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2012

1573 - Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2012-2012

F1325/2012/F5b - Tvorba nového předmětu Finanční audit
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2012

78/2012 - Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2012-2012

CSM21_2012 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2012-2012

CSM12 - Společný bakalářský studijní program typu “double degree”
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2012-2012

62 - Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF
Term:   2009-2011

5011141652-LLP-1-2008CZ - Jean Monnet Module Terminology of the EU in English
Faculty Researcher:   Ing. Pavla NETUŠILOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF
Term:   2008-2011

088 - Společný semestrální kurz českých a německých studentů
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2009-2011

FRVŠ A-1745/2011 - Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2011

FRVŠ F5-1150/2011 - Vytvoření výukových objektů ve výuce finanční matematiky
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2011

F1744/2011/F5b - Tvorba nového předmětu Accounting Information System v anglickém jazyce
Faculty Researcher:   prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2011-2011

CSM40_2011 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2011-2011

POSTDOC-11 E-learning jako nástroj rozvoje a vzdělávání pracovníků v podnicích (řešitel)
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2011-2011

71 - Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF
Term:   2008-2010

LLP-LDV/TOI/08/IT/481 - InnoSkills - Innovation Skills for SMEs
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2008-2010

2008-1-PL1-LEO05-02076, P1 - FASTER - Training for Fast Growing Enterpreneurs
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2008-2010

FRVŠ A - 2010984/2010 - Učebna pro multimediální přenosy a výuku
Faculty Researcher:   Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2010

F2881/2010/F5b - Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management
Faculty Researcher:   prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2010-2010

C44 - Vzdělávání pracovníků v MÚSS města Plzně - podpora CŽV vysokými školami města Plzně LF UK a ZČU
Faculty Researcher:   PhDr. Věra DVOŘÁKOVÁ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2009-2010

POSTDOC 10 - Image podnikání jako faktor růstu ekonomiky
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2010

CZ.1.14 ROP NUTS II. Jihozáopad - Mediální podpora Techmania science center
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2009

FRVŠ č.1209/2009/F5 - Inovace předmětů zaměření CRHL za využití hotelového informačního systému a případových studií
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2009

1333/2009/F5a - E-shop pro Marketing na internetu
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2009-2009

MEB 080896 - Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2008-2009

Podpora rozvoje internacionalizace
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2006-2009

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0042 - JPD CH3, Business Coaching Innovations
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2005-2008

CZ-04.1.03/3.2.15.2/0276 - Tvorba a ověření e-learningových opor pro další vzdělávání učitelů, partner za ZČU v projektu EDO UP Olomouc
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2006-2008

ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347 - Inovace bakalářského studijního programu
Faculty Researcher:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2006-2008

368/2008/F5d - FRVŠ Modernizace výuky předmětu marketingové aplikace prostřednictvím WebQuestů
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2008-2008

937/2008 - Inovace studijního předmětu Deutsch im Tourismus
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2008

D 0838 ERE - Euroregionales Netzwerk staatlich und staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     ESF
Term:   2007

CZ/06/A/EX/134190 - Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2006-2007

2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2005-2007

FRVŠ A - 991/2007 - Vybudování multimediální učebny pro výuku cizích jazyků
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2007

1006/2007 - Tvorba multimediálních elektronických podpor
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2007

182/2007/F5 - Multimediální studijní moduly se zaměřením na komunikaci, prezentování a jednání s lidmi
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2007

FRVŠ 950/2007 - Odborné přednášky hostujícího zahraničního profesora na téma \"Marketingová a institucionální podpora přeshraniční spolupráce\"
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2007

934/2007 - Inovace studijního předmětu Mezinárodní marketing
Faculty Researcher:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2007

Podpora rozvoje internacionalizace
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2007

Revitalizace a rozvoj těžbou postižených regionů v Evropě (Rehabilitation and Development in European Mining Regions)
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF
Term:   2004-2006

05-CZE01-S2A01-00006-1 - Brusel /Belgie/, téma: Jazykové vzdělávání, ARION
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2006

FRVŠ A-3032/2006 - Vybudování mobilní počítačové učebny v budově fakulty s bezdrátovým přístupem
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2006

2151/2006 - Inovace studijního předmětu Organizace a řízení obchodu začleněním problematiky mimořádných událostí do výuky
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2006

2159/2006 - Inovace studijního předmětu Management podniků a destinací cestovního ruchu spoluprácí s informačním centrem
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2006

FRVŠ F5-2114/2006 - Inovace studijního předmětu Marketingové řízení firmy využitím databáze Amadeus ve výuce
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2006

Podpora rozvoje internacionalizace
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2006

991/2007 - Multimediální studijní materiály pro výuku a samostudium ekonomické angličtiny, němčiny a francouzštiny
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2005

1645 F5 a - Geografický informační systém mikroregionu jako základ pro terénní praxi studentů
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kvalita studijních programů - spolupráce se středními školami
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kombinované studium
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2005

Zvyšování úrovně akademických pracovníků, Příprava akademických pracovníků (workshopy a e-learning)
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2005

Podpora aktivní účasti seniorů v životě
Faculty Researcher:   Ing. Libor MICHALÁK
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2003-2005

ARION 2003/2004 No: 03015,13 - ARION: Innovation of Further Education for Headmasters
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2004

No: 88102-CP-1-2000-1-AT-Comenius-3,1 - Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2001-2004

FRVŠ A-1306/2004 - Softwarové a hardwarové doplnění počítačové učebny
Faculty Researcher:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2004

MŠMT ev.č. 2004/660 - Realizace nových navazujících magisterských studijních programů na FEK
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2004

Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2004

Label /projekt jazykového vzdělávání v rámci jazykové ceny/, SOCRATES
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2003

Comenius 2. 2 C / další vzdělávání učitelů /, SOCRATES
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2003

CZ 9914/0201/0094 - Odborná setkání a výměna česko - německých zkušeností
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2002-2003

Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2000-2003

Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2002-2003

MŠMT ev.č. 2003/151 - Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2003

01CZE01SZA-00026-1/2002 - Connaissance du systéme éducatif français et certaines de ses spécifités, ARION
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2002

No: 01016,15 - Studijní pobyt odborníků z EU na školský management v květnu 2002 v Chebu
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2002

FRVŠ A-975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT - rozšíření a modernizace pracoviště
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2002

975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2002

Multimediálni učebna
Faculty Researcher:   Mgr. Václav TREJBAL, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2002

MŠMT ev.č. 2002/88 - Příprava nového bakalářského studijního programu 6209R: Systémové inženýrství a informatika na FEK ZČU
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2002

MŠMT ev.č. 2002/39 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU v rámci stávajícího studijního programu 6208R: Ekonomika a management
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2002

MŠMT ev.č. 2001/90 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2001

Phare CZ 9701/0603 - Vzdělávací program pro podnikatele v euroregionu Egrensis
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   2000

519/2000 - Inovace tvorby učebních textů a jejich šíření v počítačové síti
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   2000

EUROECONOM III, LEONARDO
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1999

SOCRATES,poznávací a vzdělávací stáž pro studenty, LINGUA
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1999

286/1999 - Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   1999

Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   1999

Phare CBC CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1998

EUROECONOM CZ, EGC, CCI, LEONARDO
Faculty Researcher:  
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1998

CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1998

CZ 9604.07.01.04.03.03 - Tréninkové programy pro školský management a nové přístupy ve vzdělávání dětí i dospělých
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1998

CME-2121-96 - Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1996-1998

910/1998 - Management, účetnictví a inovace distančního vzdělávání
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Grant awarded by:     MŠMT
Term:   1998

CME-01004-95 - Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Grant awarded by:     ESF / MŠMT
Term:   1995-1996

Other projects

Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2018-2019

Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2018-2019

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2019

Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2019

Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2018

Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří
Faculty Researcher:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Term:   2018-2018

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2018

Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí
Faculty Researcher:   doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Term:   2017-2018

Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2018

Podpora vzniku inovačních firem
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Term:   2018

Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku"
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Term:   2017

06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2017

Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2017

Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Term:   2017

PUM2017 - Plzeňský business kotel se ZČU
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Term:   2017-2017

Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2016

Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Term:   2015-2016

Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Term:   2015-2016

Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2016

KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016
Faculty Researcher:   Ing. Pavla Říhová
Term:   2016-2016

5 - Zimní škola podnikání pro studenty všech fakult ZČU
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2015

06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2015

Letní škola HOMO ECONOMICUS
Faculty Researcher:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Term:   2015-2015

3PUM2015 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Term:   2015-2015

Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2014

04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2014

Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2014

06PUM2014 - Analýza propagačních materiálů města Plzně
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2014

20PUM2014 - Letní škola HOMO ECONOMICUS
Faculty Researcher:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Term:   2014-2014

Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.
Term:   2013-2013

SVK1-2013-016 - Trendy v podnikání 2013 - sekce pro studenty doktorského studia
Faculty Researcher:   Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Term:   2013

Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Term:   2011-2012

Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2012

Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2012

2011-257 - LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Term:   2011

Rozvoj teorie účetního systému z interdisciplinárního hlediska
Faculty Researcher:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Term:   2011

Podpora spolupráce Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Harz – exkurze a srovnávací studie v oblasti cestovního ruchu
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2009

Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
Faculty Researcher:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Term:   2009

Průzkum mínění diváků o Západočeském divadle v Chebu
Faculty Researcher:   Ing. Libor MICHALÁK
Term:   2008-2009

Interuniverzitní projekt EVENE – Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange
Faculty Researcher:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Term:   2006-2008

Messekoordination
Faculty Researcher:   Mgr. Blanka BLAŽKOVÁ
Term:   2008

Výzkum pro Západočeské divadlo v Chebu
Faculty Researcher:   Ing. Libor MICHALÁK
Term:   2007-2008

Plzeň - univerzitní město: Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
Faculty Researcher:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Term:   2008

1/2008 ZV - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Term:   2008-2008

Workshop: Versicherung - Verkauf von Illusionen
Faculty Researcher:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Term:   2007

OPRLZ 4.1 - Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji
Faculty Researcher:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Term:   2005-2007

Messekoordination
Faculty Researcher:   Mgr. Blanka BLAŽKOVÁ
Term:   2007

4/2007 ZV - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Faculty Researcher:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Term:   2007-2007

Organizace a účast workshopu Marketing management sportu
Faculty Researcher:   Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Term:   2006

Průzkum potřeb nových zaměstnanců v budoucím období v Karlovarském kraji
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2006

Vědeckovýzkumné úkoly pro město Cheb
Faculty Researcher:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Term:   2005

CEZ J18/98: 3113 0001 - Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Term:   2005

číslo roz. 24821/03-25 - Další vzdělávání ředitelů škol: strategie rozvoje školy a sebe-evaluace školy (e-learningový kurz s tutoriály)
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Term:   2003

151/2003 - Vzdělávání pracovníků státní a veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Term:   2003

0 - Analýza vývoje přímých zahraničních investic do ČR
Faculty Researcher:   doc. Ing. Milan HRDÝ, PhD
Term:   2001

Projekt „Vybudování nové počítačové laboratoře pro výuku manažerských aplikací“
Faculty Researcher:  
Term:   2000-2001

22 623/01-25 - Komunikace školy s veřejností, projekt programu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Term:   2001

R/49/2001 - Vzdělávání managementu škol v akreditovaném programu: Management a ekonomika školy v Českých Budějovicích v rámci Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit v roce 2001
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Term:   2001

Informační systém okresní knihovny v Chebu na Internetu
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Term:   2000

MZV RB /10/3/98 - Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do EU
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Term:   1999-2000

Tendence vývoje českého trhu
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Term:   1998

Výzkum trhu plastových produktů, kovo a dřevovýroby
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Term:   1998

Připojení okresní knihovny v Chebu na Internet
Faculty Researcher:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Term:   1998

Výzkumný program rekondic pro manažery
Faculty Researcher:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Term:   1995-1997

Průzkum trhu pro potřeby realitních kanceláří
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Term:   1996

Výzkum vývoje trhu v oblasti používání nástěnných kalendářů v České republice
Faculty Researcher:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Term:   1996

Měření ekonomické výkonnosti regionů a analýza meziregionálních hospodářských vazeb
Faculty Researcher:  

Aplikace exaktních metod v řízení podniků
Faculty Researcher:  

Analýza selhávajících podniků
Faculty Researcher:  

Kýbl akademické krve
Faculty Researcher:   Ing. Libor MICHALÁK