Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

vedoucí katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK

e-mail svobodm@kem.zcu.cz
telefon  377633100
konzultační/úřední hodiny  St 8:30 - 9:15, UK 419
kancelář  UK 419

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

vedoucí

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty