Fotografie

doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

vyučující katedry financí a účetnictví

e-mail hinke@kfu.zcu.cz
telefon  377633210
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:00, UK 511, Platné pro ZS 2019/2020, pro studenty kombinované formy studia: je možné domluvit konzultace e-mailem.
kancelář  UK506

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

finanční účetnictví ČR, světové finanční účetnictví, manažerské účetnictví

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty