Fotografie

Ing. Pavla Říhová

tajemnice katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
externí doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod
náhradník disciplinární komise FEK

e-mail divisova@kem.zcu.cz
telefon  377633103
konzultační/úřední hodiny  Út 10:00 - 11:00, UK 423
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty