Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ

Fotografie sekretářka katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
interní doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail sojkova@fek.zcu.cz
telefon  377633120
konzultační/úřední hodiny  UK 424, Po předchozí domluvě e-mailem - platné pro záležitosti studia
Út 13:00 - 14:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
St 11:00 - 12:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
Čt 12:00 - 13:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
kancelář  UK 424

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Smluvní výzkum

Ostatní projekty