doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje
  e-mail matuskov@kge.zcu.cz telefon  377633050, 3062 konzultační/úřední hodiny  telefonicky průběžně nebo po předchozí domluvě kancelář  UK 519

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty