doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633050, 3062
konzultační/úřední hodiny  Studenti, kteří pracují na závěrečné práci, mohou kdykoli požádat mailem o individuální telefonickou konzultaci a bude jim věnován čas podle potřeby.
Út 12:00 - 14:00, UK 519, Pouze telefonicky.
Čt 12:00 - 14:00, UK 519, Pouze telefonicky.
kancelář  UK 519

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty