Výzkumná a odborná činnost

Smluvní výzkum

Profilování a spokojenost návštěvníků Karlovarského kraje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Období řešení:   2023

5115/0008/23(519002) - Vytvoření databáze atraktivit a služeb cestovního ruchu (podniků služeb v ČR) ve spádové oblasti komponent potenciální památky UNESCO - Žatec a krajina žateckého chmele
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2023

Kartografický výstup v programu ArcGIS provedené analýzy systému DMO v České republice na lokální, oblastní a krajské úrovni
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Období řešení:   2023-2023

Marketingová situační analýza pro produktové portfolio firmy a vývoj strategického marketingového plánu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2021-2022

Analýza potřeb a návrh služeb pro podporu digitální transformace malých a středních podniků
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:   2022

5115/0005/19/5115/0006/19(519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Období řešení:   2018-2018

Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Období řešení:   2017-2018

Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2017

Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2017

Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2016

Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2015-2016

Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2015-2016

Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2016

Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2014

Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2014

Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2012

Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2012