Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

101131728 - BEAGLE - Blue Oceans Strategy for Value Creation
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Horizon Europe - European Commission
Období řešení:   2024-2026

GA24-12255S - Studium chování v situacích kolektivního jednání: behaviorální a experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2024-2026

TQ01000074 - Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

TQ01000007 - Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje obcí a měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

CZ.01.01.01/06/23_014/0001333 - Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-007 - Aktuální výzvy a problémy moderní společnosti pohledem financí a účetnictví
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-003 - Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2022-013 - Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022-2024

TL03000377 - Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SS03010080 - Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2021-2023

TL03000527 - Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SGS-2021-009 - Sociální preference a nepoctivé jednání: experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-017 - Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-020 - Změny v ekonomice a marketingu turismu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-032 - Udržitelnost maloobchodu ve venkovských obcích ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-022 - Výzkum kvantitativních metod v aplikaci na vybrané ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SVK1-2023-002 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2023"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2023

SGS-2020-026 - Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2022

GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

SGS-2020-015 - Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2022

SVK1-2022-013 - Trendy v podnikání 2022 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022

TL02000060 - Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

SGS-2019-007 - Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin LEPIČ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2021

SVK1-2021-012 XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2021"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2021

SVK1-2021-014 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na konsolidaci vědecké práce v rámci a po období pandemie COVID-19
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021

SGS-2019-005 - Sociální podnikání - model udržitelného podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Kristýna MACHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2020

TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2020

TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2019-2020

SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2020

SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SVK1-2020-017 - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - sekce pro studenty
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020

SVK1-2020-011 - Trendy v podnikání 2020
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2020

SGS-2019-003 - Optimalizace uživatelského rozhraní a výstupů internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových faktorů pomocí metody SAFMEA
Řešitel na FEK:   Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019"
Řešitel na FEK:   Ing. Tomáš CHLOPČÍK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019

SVK1-2019-020 - Mezinárodní vědecká konference Beeronomics 2019
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2018

SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Adam FAIFR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

GA15-20405S - Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2016

Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2014-2016

SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-021 - Rozvoj přístupů finančního řízení jako nástroje růstu hodnoty firmy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-019 - Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-026 - Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2016

378 - Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl3 – empirie a opatření
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2014-2015

CZ.1.07/1.3.47/02.0005 - Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2013-2015

TD020279 - Inovační potenciál Plzeňského kraje – stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2014-2015

TD020254 - Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2014-2015

TD020323 - Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2014-2015

21410134 - V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2014-2015

SGS-2014-040 - Moderní přístupy v inovacích, podnikání a řízení podniku
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2015

SGS-2014-047 - Kvantitativní modelování a experimenty pro ekonomii a podnikovou ekonomiku
Řešitel na FEK:   JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2015

SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015

č. 305 - Motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2012-2014

100173881 - Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku - pilotní studie
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2014-2014

21310155 - Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2013-2014

SGS-2013-040 - Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2014

SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě
Řešitel na FEK:   Ing. Jan PETRTYL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2014

SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014

SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

SVK1-2014-002 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2012-2013

21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2013-2013

SGS-2012-028 - Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2013

SGS-2012-036 - Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2013

SGS-2013-051 - Monitoring a evaluace kulturních projektů na příkladu evropských hlavních měst kultury
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2013

IAA311230901 - České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA AV
Období řešení:   2009-2012

Visegrad Fund 21110193 - Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2011-2012

SGS-2012-037 - Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka HOLUBOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

SGS-2012-022 - Rozvoj teorie a praxe finančního řízení
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

LC6075 - Centrum základního výzkumu dynamické ekonomie a ekonometrie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007-2011

WD-19-07-1 - Konkurenceschopnost malých měst v České republice
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2007-2011

SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2010-2011

SVK2-2011-004 - Současné výzvy v řízení a ekonomice podniku
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2011

EUPRO OK 474 - Regionální kontaktní organizace Západní Čechy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007-2010

403/07/0714 - Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2007-2010

GAČR 402/09/1536 - Výpočtová ekonomie - analýza a modelování procesů finančních trhů a dynamických struktur řízení podniku s využitím techniky počítačových agentů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2009-2010

3013 - Konstrukce strukturovaného produktu s požadovanými charakteristikami
Řešitel na FEK:   Ing. Alex KUCHYNKA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

zak ZČU 513008 - Diverzity management
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009-2009

513007 - Aplikace společenské odpovědnosti firem v podnikové praxi v ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

Podpora podnikání v zemích Evropské unie
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

51160/1311/3006 - Výzkum metodiky pro hodnocení výkonnosti v rámci procesů projektového řízení
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

51160/1311/3005 - Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

3009 - Moderní přístupy v predikci krize firmy
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

513003 - Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009-2009

3012 - Modelování ekonomických a finančních úloh MSP pomocí SW balíku AIMMS3
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

3011 - Simulace prediktivního elektronického trhu a její srovnání s reálným vývojem
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

3010 - Použití metod Monte Carlo při studiu ekonomických úloh
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009-2009

GAČR 402/07/0465 - Modely volatility a jejich ekonomické aplikace
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2007-2008

GAČR 402/07/1228 - Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku – 2. etapa
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2007-2008

Využití prediktivních algoritmů při optimalizaci klíčových parametrů virtuálních i reálných sítí podniků
Řešitel na FEK:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

3002 - Vývoj transakčních nákladů podnikání od roku 1993 do současnosti
Řešitel na FEK:   JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

51160/1311/3004 - Výzkum moderních metod řízení výkonnosti projektů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

51130/513006/1311 - Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Mezinárodní srovnání manažerských vlastností a způsobů chování manažerů z pohledu studentů.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

51160/1311/3005 - Management inovací ve znalostní společnosti – případové studie
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

513012 - Metody dynamické ekonometrie
Řešitel na FEK:   Ing. Alex KUCHYNKA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

3009 - Možnosti predikce krize firmy v podmínkách České republiky
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Analýza zdrojů neefektivity ve velkých společnostech
Řešitel na FEK:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Země Vyšegradské čtyřky – makroekonomický pohled
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

3010 - Návrh a implementace případových studií a modelů pro studium a simulaci optimalizačních úloh
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Analýza výpůjčních nákladů
Řešitel na FEK:   Ing. Denisa PLACHÁ, PhD
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

513004 - Výkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007-2007

51160/1311/3009 - Management inovací a duševního vlastnictví ve znalostní společnosti
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Moderní metody v analýze ekonomických časových řad
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

513005 - Aplikace systému managementu jakosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Řešitel na FEK:   Ing. Bohuslav ŠIMEK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Specifický výzkum - dílčí část: Implementace CRM v podnikové praxi
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

51160/1311/3008 - Výzkum procesů zvyšování výkonnosti veřejné správy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Nákladová optimalizace vybraných dopravně-logistických procesů v obchodní společnosti
Řešitel na FEK:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

51 3014 - Sledování konkurenceschopnosti podniků spotřebního průmyslu v podmínkách globalizace
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

51 3013 - Výzkum efektivní strategie spolupráce pomocí systému založeného na simulaci \"vězňova dilema\"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

2099 - Inovace předmětu ekonometrie použitím softwaru Eviews
Řešitel na FEK:   Ing. Alex KUCHYNKA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

GAČR 402/05/2394 - Prahové autoregresní modely
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-02-04 - Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami moderního managementu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

GAČR 402/05/2609 - Výzkum možností online komunikace občana a veřejné správy s použitím znalostních systémů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-22-05 - Marketingový management obcí, měst a regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-15-05 - Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

UB 16/04-GAČR - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

EUPRO OK450 - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

GAČR 402/05/2392 - Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2004-2006

MMR Z06 - Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v ČR se zvláštním zaměřením na kraje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2005-2006

WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2004-2006

WA-3012-06-302 - Studie zaměření přeshraniční spolupráce hraničních regionů České republiky se sousedními regiony Bavorska a Horního Rakouska
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2006

Komparace podpory tělovýchovných aktivit podnikovou sférou mezi regiony Karlovarska, Bavorska a Saska
Řešitel na FEK:   Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006-2006

Analýza modelů volatility
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

513003 - Plnění povinností ekonomických subjektů ve vztahu k obchodnímu rejstříku
Řešitel na FEK:   Ing. Bohuslav ŠIMEK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Transformační proces v ČR a jeho dopady na plzeňský region
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Zvláštnosti personální práce v multikulturním prostředí s důrazem na státy EU
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Výzkum přístupů k managementu
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

513015 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

513015 - SV - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Statistické zjišťování cen v ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Pokles počtu podnikatelských subjektů v ČR a příčiny tohoto ekonomického jevu
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Využití specializovaného SW a HW pro podporu výuky finančních analýz
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

623/2005 - Rozvojový a transformační projekt
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - Modul - Regionální a projektový management
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - Modul - Finanční řízení a účetnictví
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

1556/2005 - Inovace výuky účetnictví na ZČU, Fakultě ekonomické v kontextu rozhodnutí Evropské komise o implementaci IAS/IFRS od roku 2005
Řešitel na FEK:   Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - ROZVOJOVÝ A TRANSFORMAČNÍ PROJEKT
Řešitel na FEK:   Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Akademik 2005
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

GAČR 402/03/0668 - Výzkum možností efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém managementu a marketing managementu českých podniků
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2005

403/03/1369 - Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2005

GAČR 402/03/1143 - Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje – zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2005

GAČR 402/04/0370 - Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2005

402/04/0370 - Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Petr SEMENIUK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2005

51160/3001 - Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

51160/1002 - Výzkum přístupů k řízení výkonnosti organizací, projektů a podnikatelských plánů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

513102 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

513104 - Analýza jazykových potřeb studentů FEK
Řešitel na FEK:   Mgr. Ilona URBANOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

513102 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Analýza znalosti a míry využívání nástrojů financování zahraničního obchodu firmami v Karlovarském a Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Výzkum odběratelů firmy Plzeňský Prazdroj a.s. z pohledu cílového odběratele
Řešitel na FEK:   Ing. Patrik JUST
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Průzkum spokojenosti návštěvníků firmy Plzeňský Prazdroj a.s.
Řešitel na FEK:   Ing. Patrik JUST
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Analýza systému administrativy ve středisku Pérovna společnosti Invel Plus, s.r.o.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Analýza finančních časových řad
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Vzdělávání pracovníků veřejné správy a samosprávy o principech řízení EU
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

MSM 232100006 - Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojírenských výrobků
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1999-2004

Organizace semináře pro veřejnost na téma: Financování veřejných služeb a reforma ústřední státní správy a rozpočet obce a kraje na rok 2005
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

205/02/0321 - Pracovně podmíněná migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce s ohledem na zapojení Česka do EU
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

GAČR 402/02/0908 - Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

402/02/0908 - Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

Vzdělávávní procovníků veřejné správy o EU
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004

Podpora aktivní účasti seniorů v životě
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004

GAČR 402/03/0667 - Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku - druhá část
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2004

GAČR 402/02/0160 - Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v MSP
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

513103 - Analýza volného času ve městě Cheb
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Srovnávací analýza implementace strukturálních fondů EU v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Analýza rozsahu a obsahu neziskového sektoru v Plzni a systému jeho financování
Řešitel na FEK:   Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Benchmarking jako strategie rozvoje obcí, měst a regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Dopady vstupu ČR do EU na vybrané segmenty malého a středního podnikání v západních Čechách
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Hodnocení inovačního potenciálu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Porovnání podnikového prostředí v USA a ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Schopnost podniků aplikovat růstový potenciál při zvyšování výkonnosti
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Analýza trhu práce
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Analýza ekonomických časových řad
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

400 - Příprava nového bakalářského studijního oboru, 62-02-R Hospodářská politika a státní správa, studijní obor Veřejné finance
Řešitel na FEK:   Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003

Příprava studijního oboru Evropská ekonomická integrace na Fakultě ekonomické, ZČU v Plzni
Řešitel na FEK:   Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003

EUPRO - OK421 - RKO-ZČ - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2000-2003

Podpora aktivní účasti seniorů v životě - zavedení univerzity třetího věku v Chebu
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003

402/01/P074 - Systém pro výběr vhodné profese
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2003

403/01/0726 - Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2003

E-learning jako doplnění denního studia
Řešitel na FEK:   JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

zakázka 513005, činnost 1311 - Výzkum řízení znalostí a znalostních toků u SW firmy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

zakázka 513002, činnost 1311 - Kontroling projektů - analýza přidané hodnoty
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

Průmyslové a inovační parky a jejich význam pro regionální rozvoj
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

Metodologické otázky výzkumu regionálního kreativního milieu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

51160/3001 - Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

51160/3002 - Hodnocení inovačního potenciálu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

Image FEK
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

51180-0002 - Využití exaktních metod při analýze evropských firem
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

0 - Marketingový výzkum, audit a monitoring kritických situací malých a středních podniků a projekce jejich strategického řešení
Řešitel na FEK:   Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2002

GAČR 402/01/1443 - Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2002

GAČR 402/99/0902 - Restrukturalizace a inovační aktivity ve vybraných průmyslových regionech České republiky
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1999-2001

205/99/1142 - Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1999-2001

GAČR 102/98/0813 - Generátory termického plazmatu s kapalinou stabilizovaným obloukem
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1998-2000

RS MŠMT c. 97 082 - Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1997-1998

RS MŠMT c. 98 017 - Vliv soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení na tělovýchovné a sportovní aktivity obyvatel Chebu, Sokolova a Karlových Varů
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1998

GAČR 402/96/0707 - Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1996-1998

402/96/0707 - Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1996-1998

Projekt "Rozvoj profesního poradenství na VŠ"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1993-1994Update cookies preferences