Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

101131728 - BEAGLE - Blue Oceans Strategy for Value Creation
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Horizon Europe - European Commission
Období řešení:   2024-2026

GA24-12255S - Studium chování v situacích kolektivního jednání: behaviorální a experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2024-2026

TQ01000074 - Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

TQ01000007 - Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje obcí a měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

SGS-2024-007 - Transformace podnikové ekonomiky a managementu skrze digitalizaci a udržitelnost
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

SGS-2024-030 - Výzkum kvantitativních přístupů pro řešení ekonomických problémů
Řešitel na FEK:   Ing. Zdeněk KRESA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

SGS-2024-031 - Současné výzvy a trendy v odvětví turismu a služeb
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

CZ.01.01.01/06/23_014/0001333 - Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2023-2025

22410227 - Inovace vzdělávacího procesu s využitím aplikací AI
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2024-2025

SGS-2023-007 - Aktuální výzvy a problémy moderní společnosti pohledem financí a účetnictví
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-003 - Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2022-013 - Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022-2024

SVK1-2024-014 - Trendy v podnikání 2024 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2024

TL03000377 - Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SS03010080 - Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2021-2023

TL03000527 - Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SGS-2021-009 - Sociální preference a nepoctivé jednání: experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-017 - Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-020 - Změny v ekonomice a marketingu turismu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-032 - Udržitelnost maloobchodu ve venkovských obcích ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-022 - Výzkum kvantitativních metod v aplikaci na vybrané ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SVK1-2023-002 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2023"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2023

SGS-2020-026 - Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2022

GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

SGS-2020-015 - Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2022

SVK1-2022-013 - Trendy v podnikání 2022 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022

TL02000060 - Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

SGS-2019-007 - Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin LEPIČ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2021

SVK1-2021-012 XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2021"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2021

SVK1-2021-014 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na konsolidaci vědecké práce v rámci a po období pandemie COVID-19
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021

SGS-2019-005 - Sociální podnikání - model udržitelného podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Kristýna MACHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2020

TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2020

TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2019-2020

SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2020

SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SVK1-2020-017 - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - sekce pro studenty
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020

SVK1-2020-011 - Trendy v podnikání 2020
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2020

SGS-2019-003 - Optimalizace uživatelského rozhraní a výstupů internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových faktorů pomocí metody SAFMEA
Řešitel na FEK:   Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019"
Řešitel na FEK:   Ing. Tomáš CHLOPČÍK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019

SVK1-2019-020 - Mezinárodní vědecká konference Beeronomics 2019
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2018

SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Adam FAIFR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

GA15-20405S - Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2016

Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2014-2016

SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-021 - Rozvoj přístupů finančního řízení jako nástroje růstu hodnoty firmy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-019 - Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-026 - Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2016

378 - Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl3 – empirie a opatření
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2014-2015

CZ.1.07/1.3.47/02.0005 - Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2013-2015

TD020279 - Inovační potenciál Plzeňského kraje – stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2014-2015

TD020254 - Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2014-2015

TD020323 - Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2014-2015

21410134 - V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2014-2015

SGS-2014-040 - Moderní přístupy v inovacích, podnikání a řízení podniku
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2015

SGS-2014-047 - Kvantitativní modelování a experimenty pro ekonomii a podnikovou ekonomiku
Řešitel na FEK:   JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2015

SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015

č. 305 - Motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2012-2014

100173881 - Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku - pilotní studie
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2014-2014

21310155 - Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2013-2014

SGS-2013-040 - Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2014

SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě
Řešitel na FEK:   Ing. Jan PETRTYL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2014

SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014

SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

SVK1-2014-002 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2012-2013

21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2013-2013

SGS-2012-028 - Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2013

SGS-2012-036 - Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2013

SGS-2013-051 - Monitoring a evaluace kulturních projektů na příkladu evropských hlavních měst kultury
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2013

IAA311230901 - České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA AV
Období řešení:   2009-2012

Visegrad Fund 21110193 - Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2011-2012

SGS-2012-037 - Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka HOLUBOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

SGS-2012-022 - Rozvoj teorie a praxe finančního řízení
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

LC6075 - Centrum základního výzkumu dynamické ekonomie a ekonometrie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007-2011

WD-19-07-1 - Konkurenceschopnost malých měst v České republice
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2007-2011

SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2010-2011

SVK2-2011-004 - Současné výzvy v řízení a ekonomice podniku
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2011

EUPRO OK 474 - Regionální kontaktní organizace Západní Čechy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007-2010

403/07/0714 - Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2007-2010

GAČR 402/09/1536 - Výpočtová ekonomie - analýza a modelování procesů finančních trhů a dynamických struktur řízení podniku s využitím techniky počítačových agentů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2009-2010

3013 - Konstrukce strukturovaného produktu s požadovanými charakteristikami
Řešitel na FEK:   Ing. Alex KUCHYNKA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

zak ZČU 513008 - Diverzity management
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009-2009

513007 - Aplikace společenské odpovědnosti firem v podnikové praxi v ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

Podpora podnikání v zemích Evropské unie
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

51160/1311/3006 - Výzkum metodiky pro hodnocení výkonnosti v rámci procesů projektového řízení
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

51160/1311/3005 - Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

3009 - Moderní přístupy v predikci krize firmy
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

513003 - Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009-2009

3012 - Modelování ekonomických a finančních úloh MSP pomocí SW balíku AIMMS3
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

3011 - Simulace prediktivního elektronického trhu a její srovnání s reálným vývojem
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009

3010 - Použití metod Monte Carlo při studiu ekonomických úloh
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2009-2009

GAČR 402/07/0465 - Modely volatility a jejich ekonomické aplikace
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2007-2008

GAČR 402/07/1228 - Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku – 2. etapa
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2007-2008

Využití prediktivních algoritmů při optimalizaci klíčových parametrů virtuálních i reálných sítí podniků
Řešitel na FEK:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

3002 - Vývoj transakčních nákladů podnikání od roku 1993 do současnosti
Řešitel na FEK:   JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

51160/1311/3004 - Výzkum moderních metod řízení výkonnosti projektů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

51130/513006/1311 - Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Mezinárodní srovnání manažerských vlastností a způsobů chování manažerů z pohledu studentů.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

51160/1311/3005 - Management inovací ve znalostní společnosti – případové studie
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

513012 - Metody dynamické ekonometrie
Řešitel na FEK:   Ing. Alex KUCHYNKA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

3009 - Možnosti predikce krize firmy v podmínkách České republiky
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Analýza zdrojů neefektivity ve velkých společnostech
Řešitel na FEK:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Země Vyšegradské čtyřky – makroekonomický pohled
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

3010 - Návrh a implementace případových studií a modelů pro studium a simulaci optimalizačních úloh
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2008

Analýza výpůjčních nákladů
Řešitel na FEK:   Ing. Denisa PLACHÁ, PhD
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

513004 - Výkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007-2007

51160/1311/3009 - Management inovací a duševního vlastnictví ve znalostní společnosti
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Moderní metody v analýze ekonomických časových řad
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

513005 - Aplikace systému managementu jakosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Řešitel na FEK:   Ing. Bohuslav ŠIMEK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Specifický výzkum - dílčí část: Implementace CRM v podnikové praxi
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

51160/1311/3008 - Výzkum procesů zvyšování výkonnosti veřejné správy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

Nákladová optimalizace vybraných dopravně-logistických procesů v obchodní společnosti
Řešitel na FEK:   RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

51 3014 - Sledování konkurenceschopnosti podniků spotřebního průmyslu v podmínkách globalizace
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

51 3013 - Výzkum efektivní strategie spolupráce pomocí systému založeného na simulaci \"vězňova dilema\"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2007

2099 - Inovace předmětu ekonometrie použitím softwaru Eviews
Řešitel na FEK:   Ing. Alex KUCHYNKA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

GAČR 402/05/2394 - Prahové autoregresní modely
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-02-04 - Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami moderního managementu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

GAČR 402/05/2609 - Výzkum možností online komunikace občana a veřejné správy s použitím znalostních systémů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-22-05 - Marketingový management obcí, měst a regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-15-05 - Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

UB 16/04-GAČR - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

EUPRO OK450 - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

GAČR 402/05/2392 - Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2005-2006

WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2004-2006

MMR Z06 - Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v ČR se zvláštním zaměřením na kraje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2005-2006

WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2004-2006

WA-3012-06-302 - Studie zaměření přeshraniční spolupráce hraničních regionů České republiky se sousedními regiony Bavorska a Horního Rakouska
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MMR
Období řešení:   2006

Komparace podpory tělovýchovných aktivit podnikovou sférou mezi regiony Karlovarska, Bavorska a Saska
Řešitel na FEK:   Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006-2006

Analýza modelů volatility
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

513003 - Plnění povinností ekonomických subjektů ve vztahu k obchodnímu rejstříku
Řešitel na FEK:   Ing. Bohuslav ŠIMEK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Transformační proces v ČR a jeho dopady na plzeňský region
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Zvláštnosti personální práce v multikulturním prostředí s důrazem na státy EU
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Výzkum přístupů k managementu
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

513015 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

513015 - SV - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Statistické zjišťování cen v ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Pokles počtu podnikatelských subjektů v ČR a příčiny tohoto ekonomického jevu
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

Využití specializovaného SW a HW pro podporu výuky finančních analýz
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2006

623/2005 - Rozvojový a transformační projekt
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - Modul - Regionální a projektový management
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - Modul - Finanční řízení a účetnictví
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

1556/2005 - Inovace výuky účetnictví na ZČU, Fakultě ekonomické v kontextu rozhodnutí Evropské komise o implementaci IAS/IFRS od roku 2005
Řešitel na FEK:   Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

623/2005 - ROZVOJOVÝ A TRANSFORMAČNÍ PROJEKT
Řešitel na FEK:   Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Akademik 2005
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

GAČR 402/03/0668 - Výzkum možností efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém managementu a marketing managementu českých podniků
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2005

403/03/1369 - Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2005

GAČR 402/03/1143 - Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje – zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2005

GAČR 402/04/0370 - Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2005

402/04/0370 - Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Petr SEMENIUK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2005

51160/3001 - Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

51160/1002 - Výzkum přístupů k řízení výkonnosti organizací, projektů a podnikatelských plánů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

513102 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

513104 - Analýza jazykových potřeb studentů FEK
Řešitel na FEK:   Mgr. Ilona URBANOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

513102 - Integrační procesy v EU - simulační hra
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Analýza znalosti a míry využívání nástrojů financování zahraničního obchodu firmami v Karlovarském a Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Výzkum odběratelů firmy Plzeňský Prazdroj a.s. z pohledu cílového odběratele
Řešitel na FEK:   Ing. Patrik JUST
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Průzkum spokojenosti návštěvníků firmy Plzeňský Prazdroj a.s.
Řešitel na FEK:   Ing. Patrik JUST
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Analýza systému administrativy ve středisku Pérovna společnosti Invel Plus, s.r.o.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Analýza finančních časových řad
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2005

Vzdělávání pracovníků veřejné správy a samosprávy o principech řízení EU
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

MSM 232100006 - Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojírenských výrobků
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1999-2004

Organizace semináře pro veřejnost na téma: Financování veřejných služeb a reforma ústřední státní správy a rozpočet obce a kraje na rok 2005
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

205/02/0321 - Pracovně podmíněná migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce s ohledem na zapojení Česka do EU
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

GAČR 402/02/0908 - Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

402/02/0908 - Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

Vzdělávávní procovníků veřejné správy o EU
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004

Podpora aktivní účasti seniorů v životě
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004

GAČR 402/03/0667 - Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku - druhá část
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003-2004

GAČR 402/02/0160 - Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v MSP
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2002-2004

513103 - Analýza volného času ve městě Cheb
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Srovnávací analýza implementace strukturálních fondů EU v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Analýza rozsahu a obsahu neziskového sektoru v Plzni a systému jeho financování
Řešitel na FEK:   Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Benchmarking jako strategie rozvoje obcí, měst a regionů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Dopady vstupu ČR do EU na vybrané segmenty malého a středního podnikání v západních Čechách
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Hodnocení inovačního potenciálu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Porovnání podnikového prostředí v USA a ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Schopnost podniků aplikovat růstový potenciál při zvyšování výkonnosti
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Analýza trhu práce
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

Analýza ekonomických časových řad
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2004

400 - Příprava nového bakalářského studijního oboru, 62-02-R Hospodářská politika a státní správa, studijní obor Veřejné finance
Řešitel na FEK:   Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003

Příprava studijního oboru Evropská ekonomická integrace na Fakultě ekonomické, ZČU v Plzni
Řešitel na FEK:   Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003

EUPRO - OK421 - RKO-ZČ - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2000-2003

Podpora aktivní účasti seniorů v životě - zavedení univerzity třetího věku v Chebu
Řešitel na FEK:   Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2003

402/01/P074 - Systém pro výběr vhodné profese
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2003

403/01/0726 - Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2003

E-learning jako doplnění denního studia
Řešitel na FEK:   JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

zakázka 513005, činnost 1311 - Výzkum řízení znalostí a znalostních toků u SW firmy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

zakázka 513002, činnost 1311 - Kontroling projektů - analýza přidané hodnoty
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

Průmyslové a inovační parky a jejich význam pro regionální rozvoj
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

Metodologické otázky výzkumu regionálního kreativního milieu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

51160/3001 - Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

51160/3002 - Hodnocení inovačního potenciálu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

Image FEK
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

51180-0002 - Využití exaktních metod při analýze evropských firem
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2003

0 - Marketingový výzkum, audit a monitoring kritických situací malých a středních podniků a projekce jejich strategického řešení
Řešitel na FEK:   Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2002

GAČR 402/01/1443 - Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2002

GAČR 402/99/0902 - Restrukturalizace a inovační aktivity ve vybraných průmyslových regionech České republiky
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1999-2001

205/99/1142 - Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1999-2001

GAČR 102/98/0813 - Generátory termického plazmatu s kapalinou stabilizovaným obloukem
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1998-2000

RS MŠMT c. 97 082 - Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1997-1998

RS MŠMT c. 98 017 - Vliv soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení na tělovýchovné a sportovní aktivity obyvatel Chebu, Sokolova a Karlových Varů
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1998

GAČR 402/96/0707 - Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1996-1998

402/96/0707 - Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   1996-1998

Projekt "Rozvoj profesního poradenství na VŠ"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1993-1994

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

MK-1808-01-2324 - Forensic Accounting, Fraud Examination and Sustainable Development
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2024

PRVA-24-009 - Posilování mediální gramotnosti se zaměřením na misinformace a konspirační teorie
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2024-2024

PRVA-24-018 - Nový zákon o účetnictví – výklad právní normy s aplikacemi
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2024-2024

PRVA-24-031 - Interdisciplinární projekt DESING + 2024
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2024-2024

PRVA-23-028 - Tvorba a inovace studijních opor pro studijní programy FEK se zaměřením na marketing-management-podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-047 - Inovace stávajících a tvorba nových předmětů v oblasti kvantitativních metod a účetnictví na FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-019 - Odborné exkurze a terénní praxe studentů jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-014 - Mezifakultní projekt DESING+ 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-017 - Posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

DF/SU/09/16 - Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2021-2022

IDEG-2021-002 - Stability of preferences, beliefs, and behavior in strategic and non-strategic situations
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2021-2022

PRVA-22-028 - Tvorba studijních opor pro bakalářské studijní programy FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927 - Mobility Západočeské univerzity v Plzni
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2022

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-035 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK v online prostředí
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-025 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty navazujícího studia FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-047 - Mezifakultní projekt DESING+ 2022
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

VS-21-019 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možnosti jejich rozvoje na vysokých školách
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

VS-21-040 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

VS-21-047 - Podpora pedagogické práce zaměřená na digitalizaci vybraných předmětů FEK ZČU
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

CRP18+ - Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

VS-20-016 - Tvorba obsahu a studijních materiálů pro vybrané předměty v novém bakalářském studijním programu Marketingové řízení.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-012 - Aplikace nových metod výuky ve vazbě na tvůrčí činnost studentů do předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-011 - Tvorba studijních opor pro NMgr. studijní program "Ekonomická a regionální geografie"
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

CZ.02.2.69/0.0.0/16_015/0002287 - Automaticky generované parametrizované úlohy pro výuku kurzu Statistické zpracování dat
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-018 - Inovace výuky pomocí zapojení her
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-013 - Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-027 - Inovace vybraných předmětů doktorského studia v kontextu implementace doktorského studijního programu Ekonomika a management
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-17-021 - Tvorba a inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální trendy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-17-020 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016

VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

VS-16-031 - Inovace přístrojového vybavení pro terénní práci studentů geografie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

CRP 13+ - CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

6PUM2016 - Startitup se ZČU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2015-2015

VS-15-015 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků FEK
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2015-2015

VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2015

Cíl3/DF/SU/12/18 - Euroregion Šumava - historie a současnost
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2013-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0054 - UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2012-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2012-2014

POST-DOC-14 - POST-DOC-14 - Podnikání, intelektuální kapitál a další vybrané prvky podnikání a jeho možností rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2014-2014

VS-14-034 - Podpora pedagogické práce za účelem zvyšování kvalifikace
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2014

VS-14-037 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální požadavky
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2014-2014

CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2013

CZ.1.07/2.2.00/15.0111 - Fénix 2.0 - Kvantitativní a ekonomickjá gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2013

POSTDOC-13 - Podnikání a možnosti využívání nástrojů podpory podnikání v současné ekonomice
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2013-2013

POSTDOC-13 - Predikce úpadku, specifika ve vývoji podniků
Řešitel na FEK:   Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2013-2013

100011693 - Česko-saská vysokoškolská iniciativa
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009-2012

CZ 1.7/1.3.00/2.0011 - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS)
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2012

FRVŠ A-1862/2012 - Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

1573 - Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

F1325/2012/F5b - Tvorba nového předmětu Finanční audit
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

78/2012 - Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

CSM21_2012 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

CSM12 - Společný bakalářský studijní program typu “double degree”
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

62 - Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2009-2011

5011141652-LLP-1-2008CZ - Jean Monnet Module Terminology of the EU in English
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla NETUŠILOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2008-2011

088 - Společný semestrální kurz českých a německých studentů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009-2011

FRVŠ A-1745/2011 - Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011

FRVŠ F5-1150/2011 - Vytvoření výukových objektů ve výuce finanční matematiky
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011

F1744/2011/F5b - Tvorba nového předmětu Accounting Information System v anglickém jazyce
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011-2011

CSM40_2011 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011-2011

POSTDOC-11 E-learning jako nástroj rozvoje a vzdělávání pracovníků v podnicích (řešitel)
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011-2011

71 - Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2008-2010

LLP-LDV/TOI/08/IT/481 - InnoSkills - Innovation Skills for SMEs
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2008-2010

2008-1-PL1-LEO05-02076, P1 - FASTER - Training for Fast Growing Enterpreneurs
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2008-2010

FRVŠ A - 2010984/2010 - Učebna pro multimediální přenosy a výuku
Řešitel na FEK:   Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2010

F2881/2010/F5b - Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2010-2010

C44 - Vzdělávání pracovníků v MÚSS města Plzně - podpora CŽV vysokými školami města Plzně LF UK a ZČU
Řešitel na FEK:   PhDr. Věra DVOŘÁKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2009-2010

POSTDOC 10 - Image podnikání jako faktor růstu ekonomiky
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2010

CZ.1.14 ROP NUTS II. Jihozáopad - Mediální podpora Techmania science center
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009

FRVŠ č.1209/2009/F5 - Inovace předmětů zaměření CRHL za využití hotelového informačního systému a případových studií
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2009

1333/2009/F5a - E-shop pro Marketing na internetu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2009-2009

MEB 080896 - Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2008-2009

Podpora rozvoje internacionalizace
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006-2009

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0042 - JPD CH3, Business Coaching Innovations
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2005-2008

CZ-04.1.03/3.2.15.2/0276 - Tvorba a ověření e-learningových opor pro další vzdělávání učitelů, partner za ZČU v projektu EDO UP Olomouc
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006-2008

ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347 - Inovace bakalářského studijního programu
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006-2008

368/2008/F5d - FRVŠ Modernizace výuky předmětu marketingové aplikace prostřednictvím WebQuestů
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2008-2008

937/2008 - Inovace studijního předmětu Deutsch im Tourismus
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2008

D 0838 ERE - Euroregionales Netzwerk staatlich und staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2007

CZ/06/A/EX/134190 - Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006-2007

2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2005-2007

FRVŠ A - 991/2007 - Vybudování multimediální učebny pro výuku cizích jazyků
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

1006/2007 - Tvorba multimediálních elektronických podpor
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

182/2007/F5 - Multimediální studijní moduly se zaměřením na komunikaci, prezentování a jednání s lidmi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

FRVŠ 950/2007 - Odborné přednášky hostujícího zahraničního profesora na téma \"Marketingová a institucionální podpora přeshraniční spolupráce\"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

934/2007 - Inovace studijního předmětu Mezinárodní marketing
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

Podpora rozvoje internacionalizace
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

Revitalizace a rozvoj těžbou postižených regionů v Evropě (Rehabilitation and Development in European Mining Regions)
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2004-2006

05-CZE01-S2A01-00006-1 - Brusel /Belgie/, téma: Jazykové vzdělávání, ARION
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006

FRVŠ A-3032/2006 - Vybudování mobilní počítačové učebny v budově fakulty s bezdrátovým přístupem
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

2151/2006 - Inovace studijního předmětu Organizace a řízení obchodu začleněním problematiky mimořádných událostí do výuky
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

2159/2006 - Inovace studijního předmětu Management podniků a destinací cestovního ruchu spoluprácí s informačním centrem
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

FRVŠ F5-2114/2006 - Inovace studijního předmětu Marketingové řízení firmy využitím databáze Amadeus ve výuce
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

Podpora rozvoje internacionalizace
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

991/2007 - Multimediální studijní materiály pro výuku a samostudium ekonomické angličtiny, němčiny a francouzštiny
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

1645 F5 a - Geografický informační systém mikroregionu jako základ pro terénní praxi studentů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kvalita studijních programů - spolupráce se středními školami
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kombinované studium
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Zvyšování úrovně akademických pracovníků, Příprava akademických pracovníků (workshopy a e-learning)
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Podpora aktivní účasti seniorů v životě
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003-2005

ARION 2003/2004 No: 03015,13 - ARION: Innovation of Further Education for Headmasters
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2004

No: 88102-CP-1-2000-1-AT-Comenius-3,1 - Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2001-2004

FRVŠ A-1306/2004 - Softwarové a hardwarové doplnění počítačové učebny
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

MŠMT ev.č. 2004/660 - Realizace nových navazujících magisterských studijních programů na FEK
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

Label /projekt jazykového vzdělávání v rámci jazykové ceny/, SOCRATES
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2003

Comenius 2. 2 C / další vzdělávání učitelů /, SOCRATES
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2003

CZ 9914/0201/0094 - Odborná setkání a výměna česko - německých zkušeností
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002-2003

Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2000-2003

Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002-2003

MŠMT ev.č. 2003/151 - Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003

01CZE01SZA-00026-1/2002 - Connaissance du systéme éducatif français et certaines de ses spécifités, ARION
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002

No: 01016,15 - Studijní pobyt odborníků z EU na školský management v květnu 2002 v Chebu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002

FRVŠ A-975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT - rozšíření a modernizace pracoviště
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

Multimediálni učebna
Řešitel na FEK:   Mgr. Václav TREJBAL, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

MŠMT ev.č. 2002/88 - Příprava nového bakalářského studijního programu 6209R: Systémové inženýrství a informatika na FEK ZČU
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

MŠMT ev.č. 2002/39 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU v rámci stávajícího studijního programu 6208R: Ekonomika a management
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

MŠMT ev.č. 2001/90 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2001

Phare CZ 9701/0603 - Vzdělávací program pro podnikatele v euroregionu Egrensis
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2000

519/2000 - Inovace tvorby učebních textů a jejich šíření v počítačové síti
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2000

EUROECONOM III, LEONARDO
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1999

SOCRATES,poznávací a vzdělávací stáž pro studenty, LINGUA
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1999

286/1999 - Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1999

Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1999

Phare CBC CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

EUROECONOM CZ, EGC, CCI, LEONARDO
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

CZ 9604.07.01.04.03.03 - Tréninkové programy pro školský management a nové přístupy ve vzdělávání dětí i dospělých
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

CME-2121-96 - Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1996-1998

910/1998 - Management, účetnictví a inovace distančního vzdělávání
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1998

CME-01004-95 - Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1995-1996

Smluvní výzkum

Profilování a spokojenost návštěvníků Karlovarského kraje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Období řešení:   2023

5115/0008/23(519002) - Vytvoření databáze atraktivit a služeb cestovního ruchu (podniků služeb v ČR) ve spádové oblasti komponent potenciální památky UNESCO - Žatec a krajina žateckého chmele
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2023

Kartografický výstup v programu ArcGIS provedené analýzy systému DMO v České republice na lokální, oblastní a krajské úrovni
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Období řešení:   2023-2023

Marketingová situační analýza pro produktové portfolio firmy a vývoj strategického marketingového plánu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2021-2022

Analýza potřeb a návrh služeb pro podporu digitální transformace malých a středních podniků
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:   2022

5115/0005/19/5115/0006/19(519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Období řešení:   2018-2018

Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Období řešení:   2017-2018

Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2017

Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2017

Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2016

Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2015-2016

Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2015-2016

Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2016

Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2014

Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2014

Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2012

Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2012

Ostatní projekty

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2023
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2023

1/0328/21 - Post-pandemický manažment podniku: identifikácia dočasných a trvalo udržateľných zmien v sekvenčných a paralelných funkciách manažmentu v kontexte s pandémiou ochorenia COVID-19
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2023-2023

35600/96 - 46 - SDG Transformation SPACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2021-2023

BTHA-SW-2023-2 - International Summer School on Sustainability 2023, Januar - Juli 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2023-2023

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2022

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2021
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2021

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2020
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2020

BTHA-AP-2020-27 - Vorbereitungsphase für ein gemeinsames grenzüberschreitendes praxisintegriertes Multiple-Degree-Bachalorstudienprogramm in Eger (Cheb)
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2020-2020

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2019

Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2019

BTHA-AP-2019-26 - Studienreise "Auf den Spuren der Nachhaltigen Entwicklung im bayerisch-tschechischen Grenzraum", 17.-20.10.2019
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2019-2019

Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Podpora vzniku inovačních firem
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Období řešení:   2018

„Internacionalizace výuky a výzkumu v oblasti etiky a udržitelného rozvoje v bavorské-českém příhraničí“
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2018-2018

Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2017

06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2017

PUM2017 - Plzeňský business kotel se ZČU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2017-2017

KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2016-2016

5 - Zimní škola podnikání pro studenty všech fakult ZČU
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2015

06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2015

Letní škola HOMO ECONOMICUS
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Období řešení:   2015-2015

3PUM2015 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2015-2015

04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2014

06PUM2014 - Analýza propagačních materiálů města Plzně
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2014

20PUM2014 - Letní škola HOMO ECONOMICUS
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Období řešení:   2014-2014

Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.
Období řešení:   2013-2013

SVK1-2013-016 - Trendy v podnikání 2013 - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2013

Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Období řešení:   2011-2012

2011-257 - LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2011

Rozvoj teorie účetního systému z interdisciplinárního hlediska
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:   2011

Podpora spolupráce Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Harz – exkurze a srovnávací studie v oblasti cestovního ruchu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2009

Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2009

Průzkum mínění diváků o Západočeském divadle v Chebu
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK
Období řešení:   2008-2009

Interuniverzitní projekt EVENE – Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2006-2008

Messekoordination
Řešitel na FEK:   Mgr. Blanka BLAŽKOVÁ
Období řešení:   2008

Výzkum pro Západočeské divadlo v Chebu
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK
Období řešení:   2007-2008

Plzeň - univerzitní město: Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2008

1/2008 ZV - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2008-2008

Workshop: Versicherung - Verkauf von Illusionen
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2007

OPRLZ 4.1 - Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Období řešení:   2005-2007

Messekoordination
Řešitel na FEK:   Mgr. Blanka BLAŽKOVÁ
Období řešení:   2007

4/2007 ZV - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2007-2007

Organizace a účast workshopu Marketing management sportu
Řešitel na FEK:   Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Období řešení:   2006

Průzkum potřeb nových zaměstnanců v budoucím období v Karlovarském kraji
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2006

Vědeckovýzkumné úkoly pro město Cheb
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2005

CEZ J18/98: 3113 0001 - Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2005

číslo roz. 24821/03-25 - Další vzdělávání ředitelů škol: strategie rozvoje školy a sebe-evaluace školy (e-learningový kurz s tutoriály)
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2003

151/2003 - Vzdělávání pracovníků státní a veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2003

0 - Analýza vývoje přímých zahraničních investic do ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Milan HRDÝ, PhD
Období řešení:   2001

Projekt „Vybudování nové počítačové laboratoře pro výuku manažerských aplikací“
Řešitel na FEK:  
Období řešení:   2000-2001

22 623/01-25 - Komunikace školy s veřejností, projekt programu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2001

R/49/2001 - Vzdělávání managementu škol v akreditovaném programu: Management a ekonomika školy v Českých Budějovicích v rámci Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit v roce 2001
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2001

Informační systém okresní knihovny v Chebu na Internetu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Období řešení:   2000

MZV RB /10/3/98 - Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do EU
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Období řešení:   1999-2000

Tendence vývoje českého trhu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1998

Výzkum trhu plastových produktů, kovo a dřevovýroby
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1998

Připojení okresní knihovny v Chebu na Internet
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Období řešení:   1998

Výzkumný program rekondic pro manažery
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   1995-1997

Průzkum trhu pro potřeby realitních kanceláří
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1996

Výzkum vývoje trhu v oblasti používání nástěnných kalendářů v České republice
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1996

Měření ekonomické výkonnosti regionů a analýza meziregionálních hospodářských vazeb
Řešitel na FEK:  

Aplikace exaktních metod v řízení podniků
Řešitel na FEK:  

Analýza selhávajících podniků
Řešitel na FEK:  

Kýbl akademické krve
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK